Reklama
OPIS LEKU
NEOMYCINUM
tabletki 250 mg.
Zakażenie jelit bakteriami opornymi na inne antybiotyki. Wstępnie przed zabiegami chirurgicznymi na jelicie grubym oraz po zabiegach na jamie brzusznej. Ostrzeżenie: Neomycinum nie wolno podawać pacjentom uczulonym na aminoglikozydy. Leku nie wolno stosować w stanach przedoperacyjnych w istniejącym zapaleniu i niedrożności jelit. Leku nie wolno podawać w owrzodzeniu jelit i w niewydolności nerek oraz w zespole złego wchłaniania.
Leku nie wolno stosować pacjentom, u których stwierdzono upośledzenie słuchu.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Neomycinum stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków w trakcie kuracji antybiotykiem należy omówić z lekarzem.
Leczeniu powinno towarzyszyć podawanie kompleksu witamin B.
W trakcie leczenia pożądane jest regularne kontrolowanie funkcji nerek oraz słuchu.
Neomycinum jest antybiotykiem z grupy aminoglikozydów skutecznym wobec wielu szczepów bakteryjnych. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Może powodować wzrost szczepów bakterii opornych na działanie antybiotyku.
substancja czynna - neomycin sulfate.
Brak danych statystycznych na temat działań niepożądanych. Wiadomo jednak, że preparat powoduje nudności i wymioty oraz biegunkę, a w związku z tym ucieczkę sodu, potasu oraz magnezu z ustroju. Lek może w rzadkich wypadkach upośledzić przekaęnictwo mięśniowo-nerwowe, wywołać gorączkę, wysypkę, bóle stawowe, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, depresję psychiczną, uszkodzenie słuchu oraz nerek.
Dawkę ustala lekarz.
Dorosłym podaje się w biegunkach 50 mg/kg wagi ciała w dawce podzielonej na 4 porcje dziennie w ciągu 3 dni.
W wyjaławianiu przewodu pokarmowego przed operacją 1000 mg 4 razy dziennie na 24 godziny przed zabiegiem. Po zabiegu lek podaje się przez 4-6 dni w dawce ustalonej przez lekarza. Dawkę dla dzieci ustala lekarz pediatra.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Lek w minimalnym stopniu przenika do mleka matki, należy jednak zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.
tabletki 250 mg a 16 szt.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©