Reklama
OPIS LEKU
NOVAMOX
proszek do przyg. zaw. doust. 250 mg/5 ml lub tabletki powlekane 500mg, 750mg, 1g
Półsyntetyczna penicylina z grupy aminopenicylin o szerokim spektrum działania, wrażliwa na działanie wszystkich bakteryjnych b-laktamaz. Działa bakteriobójczo poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej.
Do Gram(+) szczepów bakteryjnych wrażliwych na amoksycylinę należą: Streptococcus spp. (w tym Streptcoccus pneumoniae), Enterococcus spp., Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Corynebacterium spp.
Spośród bakterii Gram(-) wrażliwość na działanie amoksycyliny wykazują szczepy Haemophilus influenzae, Neisseria gonorhoeae (szczepy penicylinazoujemne), Neisseria miningitidis, Escherichia coli (50% szczepów opornych), Proteus mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp., Helicobacter pylori, Bordetella pertussis, Brucella spp.

Amoksycylina działa bakteriobójczo na niektóre beztlenowce: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., fusobacterium i clostridium spp. Szczepy Staphylococcus aureus, wytwarzające b-laktamazy (ponad 90% szczepów) są oporne. Oporne są także, wytwarzające penicylinazę, szczepy Pseudomonas spp., Bacteroides fragilis, Citrobacter sp., Klebsiella spp., Serratia sp., Enterobacter spp., Proteus indolododatnie. Wykazuje całkowitą krzyżową oporność z ampicyliną.

Po podaniu doustnym łatwo i szybko się wchłania niezależnie od posiłku, osiągając max. stężenie we krwi po 1-2 h. Poziom terapeutyczny utrzymuje się do 8 h od podania doustnego. Amoksycylina łatwo przenika do płynu ucha środkowego, do płynu opłucnowego i otrzewnowego, a także przez barierę łożyskową i do mleka matki. Z białkami surowicy wiąże się w 20%. W ciągu 6-8 h ok. 60% amoksycyliny wydala się z moczem.
1 tabl. powl. zawiera 500 mg, 750 mg lub 1000 mg amoksycyliny. 5 ml zawiesiny zawiera 250 mg amoksycyliny.
* Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych: zapalenie gardła, migdałków, zatok, zapalenie ucha środkowego wywołane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy oporne na penicylinę są oporne), Haemophilus influenzae (szczepy wytwarzające b-laktamazy są oporne), Streptococcus b-hemolyticus, wrażliwe szczepy E. coli i Staphylococcus aureus (ponad 90% szczepów wytwarza b-laktamazy i jest opornych).
* Zakażenia układu moczowego (zapalenia pęcherza moczowego i cewki moczowej, odmiedniczkowe zapalenie nerek) wywołane przez wrażliwe szczepy E. coli, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis.
* Profilaktyka zapalenia wsierdzia wywołanego przez paciorkowce.
* Dur brzuszny i paradury oraz nosicielstwo pałeczek Salmonella spp.
* Nie powikłane zakażenia rzeżączkowe wywołane przez Neisseria gonorhoeae.
* Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez wrażliwe szczepy Staphylococcus aureus, E. coli, Streptococcus pyogenes.
* Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołane przez Helicobacter pylori (równocześnie z innymi lekami).
Należy zmniejszyć dawki w niewydolności nerek: klirens kreatyniny 20-30 ml/min do 2/3 zalecanej dawki, klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min do 1/3 dawki.
Przewód pokarmowy:
nudności, wymioty, brak łaknienia, wzdęcia, biegunka - łagodne, zwykle ustępują samoistnie. Sporadycznie, zwykle w wyniku długotrwałej i intensywnej antybiotykoterapii może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Obserwowano przejściowy wzrost poziomu transaminaz, ustępujący po zakończeniu leczenia.

Skóra i błony śluzowe:
niekiedy mogą wystąpić wykwity skórne i zapalenie błon śluzowych, zwłaszcza w jamie ustnej, suchość w ustach, zaburzenia smaku.

Reakcje uczuleniowe:
zmiany skórne w postaci świądu, pokrzywki, wykwitów odropodobnych. Ciężkie objawy uczulenia (obrzęk twarzy, obrzęk krtani, duszność, spadek ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs) występują rzadko po doustnym podaniu amoksycyliny. W pojedynczych przypadkach obserwowano: gorączkę, obrzęk naczynioruchowy błon śluzowych i stawów, zapalenie naczyń, złuszczające zapalenia skóry, zespół Lyella.

Krew:
w pojedynczych przypadkach obserwowano niedokrwistość, eozynofilię, granulocytopenię, trombocytopenię oraz wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, które ustępowały po zakończeniu leczenia.

Nerki:
sporadycznie obserwowano wystąpienie ostrego miąższowego zapalenia nerek.
Dorośli i dzieci powyżej 14 lat
(i mc. powyżej 20 kg): od 750 mg do 3 g/dobę, w 2-3 dawkach podzielonych (co 8 lub 12 h). W cięższych przypadkach dawka dobowa może być zwiększona do 4-6 g, w 2-3 dawkach podzielonych. W leczeniu rzeżączki: jednorazowo 3 g w połączeniu z 1 g probenecydu.

Dzieci poniżej 14 lat:
zalecana dawka wynosi 2-50mg/kg mc./dobę, w 2-3 dawkach podzielonych (co 8 lub 12 h). W leczeniu rzeżączki: jednorazowo 50 mg/kg mc. w połączeniu z probenecydem w dawce 25 mg/kg mc.
Dotychczas nie stwierdzono szkodliwego działania amoksycyliny na płód. Lek można podawać w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
zawiesina - 50 g prosz./ 100 ml zawiesiny tabletki - 20 sztuk
J01CA
* Nadwrażliwość na antybiotyki b-laktamowe - penicyliny, cefalosporyny.
* Mononukleoza zakaźna - możliwość wystąpienia osutki odropodobnej.
* Białaczka limfatyczna.
* Nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkimi wymiotami i biegunką oraz z wywiadami rzekomobłoniastego zapalenia jelit.
* Podczas długotrwałego leczenia należy kontrolować morfologię krwi, wydolność nerek i wątroby.
Nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Zwiększa wchłanianie digoksyny. Może zmniejszać skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych. Wykazuje działanie antagonistyczne z makrolidami, tetracyklinami, sulfonamidami a synergistyczne z aminoglikozydami. Probenecyd zwiększa poziom amoksycyliny w surowicy. Lek może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń cukru i urobilinogenu w moczu.
Może spowodować nudności, wymioty, bóle w jamie brzusznej, które należy leczyć objawowo.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©