Reklama
Encyklopedia leków
OPIS LEKU
PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM
iniekcje 20 mg/ml.
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
Papaverynę stosuje się w skurczach mięśni przewodu pokarmowego, dróg moczowych, oskrzeli, naczyń krwionośnych, w zagrażających zakrzepach krwi, w zabiegach pozostających w związku z podłączeniem kroplówki, w zaburzeniach krążenia mózgowego.


Papaweryna należy do izochinolinowych alkaloidów opium. Rozkurcza mięśnie gładkie poprzez bezpośredni wpływ na ich komórki. Papaweryna nie działa przeciwbólowo i nie prowadzi do uzależnienia.
Lek stosuje się w stanach spastycznych mięśni gładkich:
przewodu pokarmowego - kolka wątrobowa, stany skurczowe dróg żółciowych, kolka jelitowa;
dróg moczowych - kolka nerkowa, bolesne parcie na mocz.
Papaveryna przeciwdziała skurczom w mięśniach gładkich, które między innymi znajdują się w przewodzie pokarmowym, naczyniach krwionośnych i oskrzelach. Papaveryna nie działa przeciwbólowo.
substancja czynna - papaverine hydrochloride

1 ml roztworu zawiera substancję czynną: 20 mg chlorowodorku papaweryny
inne składniki leku: wersenian dwusodowy, alkohol benzylowy, woda do wstrzykiwań.
Leku nie wolno stosować w uczuleniu na papawerynę, w jaskrze, w ostrym uszkodzeniu wątroby, niewydolności serca, w bloku serca, we wstrząsie, w przeroście gruczołu krokowego. Preparatu nie stosuje się małym dzieciom.
Papaweryna może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też w trakcie jej stosowania nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych.


Nie należy stosować leku Papaverinum hydrochloricum jeśli:

* występuje nadwrażliwość na papawerynę lub inne składniki leku
* występują zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Papaverinum hydrochloricum, jeśli występują: jaskra, zaburzenia czynności wątroby, dławica piersiowa, stan po niedawno przebytym zawale.
>1/100
- Zmiana w pracy wątroby.
- Nudności.
- Zaparcie.
- Suchość błony śluzowej jamy ustnej.
- Zawroty i bóle głowy.
- Uderzenia gorąca i zaczerwienienie twarzy.

1/1000
- Nieregularna praca serca, wzrost lub spadek ciśnienia krwi.
- Zapalenie wątroby.


Jak każdy lek, Papaverinum hydrochloricum może powodować działania niepożądane:
Rumień twarzy, ból głowy, zawroty głowy, dyskomfort w jamie brzusznej, zaparcia, biegunka, złe samopoczucie, brak łaknienia, nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność, niedociśnienie, zaburzenia oddychania, ból w miejscu wstrzyknięcia, eozynofilia, podwyższenie wartości testów wątrobowych.

W przypadku zaobserwowania następujących objawów: żółtaczka, dolegliwości bólowe ze strony wątroby, należy odstawić preparat Papaverinum hydrochloricum i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Papaverinum hydrochloricum mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkę ustala lekarz. Preparat podaje się dożylnie lub domięśniowo, zwykle jednorazowo w dawce 40- 80 mg. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Dorośli: roztwór podaje się domięśniowo lub podskórnie, bez rozcieńczenia od 40 do 120 mg (1 do 3 ampułek). W razie konieczności dawka może być powtórzona po 3 godzinach, maksymalnie 4 razy na dobę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Ciąża:
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:
Brak danych na temat wydzielania leku z mlekiem kobiecym.
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
iniekcje 20 mg/ml a 10 ampułek, a 50 ampułek.

W opakowaniu znajduje się 10 lub 50 ampułek z bezbarwnego szkła o pojemności 2 ml.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Chronić od światła.

Nie należy stosować leku Papaverinum hydrochloricum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Papaweryna osłabia działanie lewodopy.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Może wystąpić nadmierny spadek ciśnienia krwi, niewyraźne, podwójne widzenie, zaburzenia rytmu serca.
Należy zastosować leczenie objawowe. Papawerynę można usunąć z krwi metodą hemodializy.

Jeśli podano większą dawkę leku niż zalecana, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.
Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować zawroty głowy lub senność.
W razie pytań i wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©