Reklama
OPIS LEKU
PARENOGEN
iniekcje 1 g
Parenogen stosuje się w stanach zagrożenia życia przy znacznym niedoborze fibrynogenu. Niedobór fibrynogenu może być uwarunkowany dziedzicznie lub nabyty w wyniku rozległych krwotoków. Niedobór fibrynogenu może wystąpić jako działanie niepożądane w związku ze stosowaniem niektórych leków, w stanach rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC - disseminated intravascular coagulation), w wyniku poważnego uszkodzenia wątroby.
Fibrynogen jest jednym z istotnych czynników w procesie krzepnięcia krwi. Otrzymywany jest z krwi ludzkiej od zdrowych dawców.
substancja czynna - fibrinogen
Preparatu nie wolno stosować w stanach zakrzepowo-zatorowych.
Brak danych statystycznych na temat działań ubocznych. Wiadomo jednak że istnieje niewielkie ryzyko zakażenia wirusem żółtaczki.
Dawkę ustala lekarz. Ustalenie dawki jest poprzedzone badaniem stężenia fibrynogenu we krwi pacjenta. W hemofilii należy podawać tyle fibrynogenu aby zwiększyć jego stężenie do 30-60% zawartości w krwi zdrowego osobnika.
iniekcje 1 g a 1 flakon z substancją suchą + ampułka z 5 ml rozpusz-czalnika.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©