Reklama
OPIS LEKU
POLCROM 2%
20 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
NATRII CROMOGLICAS
Polcrom 2% jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym kromoglikan sodowy. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych. Dzięki temu nie dochodzi do wystąpienia reakcji uczuleniowej. Leczenie profilaktyczne należy rozpoczynać przed narażeniem na kontakt z alergenem.
Wskazania do stosowania:

* ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
* zapobiegawczo w leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa
* zapobiegawczo w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa
* zapobiegawczo przed kontaktem z alergenem zwierzęcym (np. sierść psa, kota) powodującym nieżyt nosa
1 ml roztworu zawiera:
substancja czynna: kromoglikan sodowy 20 mg
substancje pomocnicze: sorbitol, sodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu dwuwodorofosforan jednowodny, disodowy wersenian, sodu chlorek, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona do 1 ml.
Jedna dawka zawiera 2,8 mg kromoglikanu sodowego.
Nie należy stosować leku Polcrom 2%
Jeśli stwierdzono nadwrażliwość na kromoglikan sodowy lub inne składniki leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Polcrom 2%
Pojemnik aerozolu do nosa przeznaczony jest do stosowania u jednej osoby ze względu na możliwość zakażeń.
Lek przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do nosa.


Stosowanie leku Polcrom 2% u dzieci:
Polcrom 2%, aerozol do nosa wskazany jest do stosowania u dzieci powyżej 3 lat.
Jak każdy lek, Polcrom 2% może powodować działania niepożądane.
Może wystąpić przemijające podrażnienie błony śluzowej nosa, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej, kichanie, rzadko krwawienia z nosa.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Polcrom 2% mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Jedna dawka zawiera 2,8 mg kromoglikanu sodowego.
Dorośli i dzieci powyżej 3 lat - 1 dawka do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę.
Leczenie profilaktyczne sezonowego alergicznego nieżytu nosa należy rozpoczynać co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały sezon.
Zapobiegawczo lek podawać 15-30 minut przed spodziewanym kontaktem z alergenami zwierzęcymi lub natychmiast w razie kontaktu.
Każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną.
Przed pierwszym użyciem nowego pojemnika, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki preparatu. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Polcrom 2% jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią.
Butelka z tworzywa sztucznego z dozownikiem zawierająca 15 ml roztworu w kartoniku.
Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Polcrom 2% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
S01GX
Nie zaobserwowano interakcji kromoglikanu sodowego z innymi lekami podawanymi do nosa.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono przypadków zatrucia kromoglikanem sodowym ani objawów przedawkowania leku niezależnie od drogi podania.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Polcrom 2%:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.
Chlorek benzalkoniowy, wchodzący w skład leku, może wywoływać reakcje uczuleniowe.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©