Reklama
OPIS LEKU
PREDUCTAL MR
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg
TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDUM
Trimetazydyna w warunkach niedotlenienia tkanek podtrzymuje procesy metaboliczne w komórkach, zapobiega wyczerpywaniu się zapasów energetycznych.
1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg dwuchlorowodorku trimetazydyny.
Kardiologia:
Długotrwałe leczenie choroby niedokrwiennej serca - zapobieganie napadom dusznicy bolesnej, stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.

Otolaryngologia:
Leczenie zaburzeń ślimakowo-przedsionkowych wywołanych niedokrwieniem, takich jak zawroty głowy, szumy uszne, niedosłuch.
Trimetazydyna jest głównie wydalana przez nerki w związku z czym u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny >15 ml/min.) należy w razie potrzeby odpowiednio zmniejszyć dawkę.
W rzadkich przypadkach stwierdzono występowanie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, takich jak nudności, wymioty, bóle żołądka.
Doustnie.
1 tabl. 2x/dobę, rano i wieczorem podczas posiłków, popijając szklanką wody.
U pacjentów w podeszłym wieku oraz przed zabiegiem chirurgicznym modyfikacja dawki nie jest konieczna
Ze względu na brak odpowiednio liczebnych, kontrolowanych prób u ludzi, nie zaleca się stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.
60 sztuk
C01EB
* Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
* U chorych z ciężką niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny <15 ml/min. nie stosować preparatu.
* Ze względu na brak odpowiednich badań nie należy stosować preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©