Reklama
OPIS LEKU
PYRANTELUM
tabletki 250 mg; zawiesina 50 mg/ml
Zakażenie owsikiem, glistą ludzką, tęgoryjcem dwunastnicy.
Pyrantel jest lekiem przeciw pasożytom przewodu pokarmowego. Lek oddziałuje paraliżująco na system nerwowy pasożytów. Porażone pasożyty zostają następnie wydalane z organizmu w wyniku ruchów perystaltycznych jelit. Preparat jest skuteczny w zwalczaniu pasożytów w ich wczesnym jak i dojrzałym stadium rozwoju.
substancja czynna - pyrantel pamoate
Glistnica wywołana przez Ascaris lumbricoides.
Owsica wywołana przez Enterobius vermicularis.
Inwazja tęgoryjcami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus.
Preparatu nie wolno podawać osobom uczulonym na lek oraz w niewydolności wątroby. Leku nie stosuje się dzieciom poniżej 2 roku życia. Pyrantelum nie należy stosować łącznie z piperazyną, gdyż ta ostatnia zmniejsza skuteczność leku.


Pyrantel należy stosować ostrożnie u pacjentów:

* z niewydolnością wątroby, ponieważ może wzrosnąć stężenie AspAT podczas terapii lekiem;
* niedożywionych lub z niedokrwistością.
Brak danych statystycznych na temat działań ubocznych Pyrantelu. Wiadomo jednak, że lek może powodować wymioty i nudności, bezsennoć lub senność. Bóle i zawroty głowy.


Po zastosowaniu Pyrantelum działania niepożądane nie występują często i przemijają po przerwaniu leczenia.
W większości są to zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Należą do nich: nudności, wymioty, parcie na stolec, brak łaknienia, biegunki, bóle i skurcze żołądka.
Rzadko – bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność, osłabienie, wysypka, gorączka.
W nielicznych przypadkach występował przejściowy wzrost stężenia AspAT w surowicy krwi.
W pojedynczych przypadkach obserwowano zaburzenia słuchu, halucynacje z dezorientacją i parestezje. Nie udowodniono jednak związku tych objawów z przyjmowaniem leku.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj w owsicy i glistnicy jednorazowo 10 mg/kg wagi ciała. W 14 dni po przeprowadzonej kuracji należy przeprowadzić kontrolne badania kału na obecność pasożytów. W razie owsicy zaleca się jednoczesne zastosowanie leku przez wszystkich domowników.


Lek stosuje się doustnie w czasie lub po posiłku.
Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.
W zakażeniach wywołanych Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale i Necator americanus, w zależności od wieku i masy ciała pacjenta zaleca się następujące dawkowanie:

Wiek pacjenta tabletki 250 mg
2 do 6 lat 250 mg
6 do 12 lat 500 mg
Powy zej 12 lat oraz dorośli
o masie ciała nie przekraczającej 75 kg 750 mg
Dorośli o masie ciała powyżej 75 kg 1000 mg

W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą kurację (10 mg/kg mc.) stosuje się jednorazowo.
W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg mc.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych inwazjach tęgoryjcem Necator americanus zaleca się 20 mg/kg masy ciała przez 2 dni.

Uwaga

1. W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina.
2. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny.
3. Po kuracji lekiem Pyrantelum® należy przeprowadzić kontrolne badania parazytologiczne, po 14 dniach po podaniu leku.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Ciąża
Brak kontrolowanych badań nad zastosowaniem leku u kobiet w ciąży, dlatego lek powinien być stosowany tylko wtedy, kiedy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.
Stosowanie leku w okresie karmienia piersią
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących.
Lek należy stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie konieczne.
tabletki 250 mg a 3 szt.; zawiesina 50 mg/ml a 15 ml.

Lek dostępny w opakowaniach po 3 tabletki.
P02CC
Nadwrażliwość na lek.
Pyrantelu nie należy stosować jednocześnie z piperazyną. Leki te działają antagonistycznie.
Objawy przedawkowania
Zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenie lub uczucie zawrotu głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej, pocenie się, niewystępujące wcześniej uczucie zmęczenia lub osłabienia, nieregularne tętno, skurcz, drżenie i osłabienie mięśni, uczucie wyczerpania, asfiksja (trudności w oddychaniu, utrata przytomności).
Leczenie
Brak specyficznej odtrutki dla pyrantelu. W razie przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe i podtrzymujące (wczesne płukanie żołądka, podtrzymywanie drożności dróg oddechowych i oddychania, podtrzymywanie ciśnienia krwi).
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©