Reklama
OPIS LEKU
PYRAZINAMID
tabletki 500 mg
Gruźlica oporna na leczenie klasycznymi lekami przeciwprątkowymi, nadważliwość na inne leki przeciwgruęlicze.
Pyrazinamid jest tuberkulostatykiem działającym wyłącznie na prątki gruęlicy (Mycobacterium tuberculosis).


Chemioterapeutyk działający bakteriobójczo na prątki w środowisku kwaśnym. Należy do najsilniejszych leków bakteriobójczych wśród leków przeciwprątkowych. Działa wyjaławiająco na prątki wolno rosnące wewnątrz makrofagów. Nie działa na prątki niegruźlicze i na Mycobacterium bovis. Łatwo i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając po 2 godzinach maksymalne stężenie we krwi. Okres półtrwania wynosi 10-24 godzin. Łatwo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest metabolizowany w wątrobie do czynnego kwasu pirazynowego. Około 70% jest wydalane z moczem w ciągu 24 godzin w postaci metabolitów, a około 4% w stanie nie zmienionym.
substancja czynna - pyrazinamide

1 tabletka zawiera: pirazynokarboksyamid 0,5g (skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk).
Obecnie Pyrazinamid stosuje się w pierwszej fazie leczenia, tj. podczas leczenia intensywnego (pierwsze 2 miesiące) w połączeniu z ryfampicyną i izoniazydem. Jest podstawowym lekiem w krótkotrwałym 6-miesięcznym leczeniu. Skuteczny w gruźlicy pozapłucnej, w tym w leczeniu gruźliczego zapaleniu opon mózgowych.
Leku nie wolno podawać pacjentom z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, w dnie, w uczuleniu na pirazynamid, w uszkodzeniu jelit i wątroby, w alkoholizmie. Pacjenci cierpiący na cukrzycę lub niewydolność nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Pyrazinamidem.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Pyrazinamid stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z preparatem należy omówić z lekarzem.
W trakcie leczenia należy przeprowadzać regularne kontrole krzepliwości krwi, czynności wątroby oraz stężenia kwasu moczowego w osoczu krwi.


Toksyczność leku jest znaczna już w dawkach leczniczych i zależy przede wszystkim od wysokości dawki stosowanej, dlatego podawanie go wymaga od lekarza dużej ostrożności. Pyrazinamid w dawce powyżej 1,5g na dobę może doprowadzić do uszkodzenia wątroby i żółtaczki. Dawka 3,0g na dobę może spowodować wystąpienie ostrego żółtego zaniku wątroby. Niekiedy może wystąpić podniesienie się poziomu kwasu moczowego we krwi i kliniczny obraz dny, co jednak w przeważającej liczbie przypadków nie zmusza do przerwania leczenia. W związku z powyższym należy zachować następujące środki ostrożności:

* u dzieci zaleca się leczenie pyrazinamidem tylko w zakładach zamkniętych,
* u dorosłych wskazane jest rozpoczęcie leczenia w zakładzie zamkniętym, a dalsze prowadzenie leczenia pod kierunkiem lekarza ftyzjatry,
* zaleca się systematyczną (co 10-14 dni) i porównawczą kontrolę czynności wątroby (oznaczenie aktywności transaminazy glutamino-szczawiowo-octowej, określenie poziomu bilirubiny w surowicy krwi i poziomu urobilinogenu w moczu),
* nie wolno stosować pyrazinamidu u chorych na gruźlicę z przebytymi schorzeniami wątroby, u alkoholików i u osobników z dodatnimi wynikami prób wątrobowych już przed rozpoczęciem leczenia.
Brak danych statystycznych na temat działań ubocznych preparatu. Wiadomo jednak, że preparat może wywołać zmiany w pracy wątroby, nudności i wymioty. Brak apetytu. Gorączkę. Zaburzenia w oddawaniu moczu i wzrost kwasu moczowego we krwi. Nadwrażliwość na światło. Wysypkę. Zmiany w obrazie krwi.


* może wywołać zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, brak łaknienia),
* odczyny alergiczne (wysypka skórna, światłowstręt),
* krwawienia, podwyższenie temperatury ciała, trudności w oddawaniu moczu, ostre napady dny,
* ryzyko uszkodzenia miąższu wątroby wzrasta z dawką i czasem leczenia; podawanie pyrazinamidu w dawce nie przekraczającej 30mg/kg mc. łącznie z izoniazydem i ryfampicyną przez 2 pierwsze miesiące leczenia nie zwiększa istotnie hepatoksyczności zestawu.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj podaje się 20-35 mg/kg wagi ciała dziennie w 3-4 dawkach podzielonych.


Wg wskazań lekarza, lek przeznaczony dla lecznictwa zamkniętego. Stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami przeciwprątkowymi. Doustnie 20-30 mg/kg mc. na dobę, przeciętnie 1,5g jednorazowo. Dawkę należy zmniejszyć w przypadku niewydolności nerek.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania Pyrazinamidu w czasie ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.
tabletki 500 mg a 250 szt.

250 tabletek
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed dostępem światła i wilgoci.
3 lata od daty produkcji. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
J04AK
* Niewydolność wątroby i nerek
* dna moczanowa
* porfiria.

Nie powinno się stosować leku u dzieci, u kobiet w ciąży i w okresie laktacji.
U chorych na cukrzycę, którym jednocześnie podawano insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe i pyrazinamid, zwiększa się trudność kontrolowania stężenia glukozy we krwi.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©