Reklama
OPIS LEKU
RECORMON
iniekcje dożylne 1000 j. m./ml; 2000 j.m./ml; 5000 j.m./ml
Leczenie anemii u pacjentów z długotrwałą poważną niedomogą nerek, u pacjentów dializowanych oraz przed i po przeszczepieniu nerki.
Recormon zawiera hormon, który przyspiesza syntezę czerwonych ciałek krwi. U zdrowych osobników hormon erytropoetin powstaje w nerkach. Hormon ten jest niezbędny w procesie dojrzewania czerwonych ciałe...
substancja czynna - erytropoietin
Lek należy stosować ostrożnie u cierpiących na miażdżycę oraz skłonność do skurczów mięśni. W czasie kuracji preparatem należy często kontrolować poziom hemoglobiny aż jej wartość osiągnie 100-120 g/l. Następnie kontrole powinny odbywać się w jednakowych odstępach czasu, a dawka leku powinna być dostosowana do wyników badania. Kurację należy uzupełniać podawaniem preparatu żelaza. Poprawa apetytu jest oznaką polepszenia stanu pacjenta. Prowadzi to m. in. do zwiększenia spożycia potasu, a to z kolei oddziałuje na wynik leczenia. Należy zatem przestrzegać specjalnej diety. Może się również okazać konieczne zastosowanie środków przeciw krzepnięciu krwi w celu ułatwienia dializy.
>1/100
- Objawy przypominające grypę z bólem mięśni, kości oraz dreszczami.
- Obrzmienie wynikające z zatrzymania wody w organizmie.
- Zakrzep krwi w rurce do dializy (dializfistel).
- Napady paraliżu.
- Bóle głowy.
- Wzrost ciśnienia krwi.
- Reakcje uczuleniowe skóry.

<1/1000
- Miażdżyca naczyń wieńcowych (angina pectoris).
Dawkę ustala lekarz. Recormon może być podany w formie bardzo powolnego zastrzyku dożylnego lub jako zastrzyk podskórny. Wybór sposobu iniekcji należy do lekarza. Zastrzyk dożylny podaje się zazwyczaj po zakończonej dializie. Zastrzyk podskórny może pacjent wykonywać sam. Zazwyczaj dawka początkowa dla pacjentów dorosłych wynosi 50 j. m./kg wagi ciała 3 razy w tygodniu jako zastrzyk dożylny lub podskórny. Po 4 tygodniach leczenia kontroluje się krew. Jeśli wartość hemoglobiny wzrosła o 8 g/l lub więcej rezultat leczenia jest dobry i dawka nie wymaga zmiany. W przeciwnym wypadku podwyższa się dawkę do 75 j.m./kg wagi ciała pacjenta. Najwyższa dopuszczalna dawka leku wynosi 200 j.m./kg 3 razy w tygodniu. Dawka podtrzymująca wynosi 100-300 j.m./kg ciężaru ciała tygodniowo w jednej lub trzech porcjach. Doświadczenia wykazują, że pacjenci, którzy mieli gorsze wyniki badań (mniej niż 60 g/l) na początku leczenia potrzebują dawkę podtrzymującą wyższą aniżeli pacjenci, którzy mieli hemoglobiny więcej niż 80 g/l.
Początkowa dawka dla dzieci wynosi 25-50 j.m./kg wagi ciała 3 razy w tygodniu. Małe dzieci na ogół wymagają większej dawki.
Przy wadze poniżej 10 kg podaje się 300 j.m./kg wagi ciała w stosunku tygodniowym; przy wadze 10-20 kg 225 j.m./kg na tydzień; przy wadze ponad 30 kg 100 j.m./kg na tydzień.
Po zakończonym leczeniu obniża się poziom hemoglobiny we krwi przeciętnie z szybkością 5 g/l tygodniowo. Płyn do iniekcji powinien mieć temperaturę pokojową.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania Recormonu podczas ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.
iniekcje 5000 j.m./ml a 5 ampułek z substancją suchą + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem; iniekcje 2000 j.m./ml a 5 ampułek z substancją suchą + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem;; iniekcje 1000 j.m./ml a 5 ampułek z substancją suchą + 5 ampułek z rozpuszczalniki
Preparat należy przechowywać w lodówce.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©