Reklama
OPIS LEKU
REKOSTIN
tabletki, 10 mg
ACIDUM ALENDRONICUM
Rekostin to lek zawierający alendronian sodu (substancję z grupy aminobisfosfonianów), który zostaje wbudowany w strukturę kości i pozostaje tam farmakologicznie nieaktywny. Wiąże się on z hydroksyapatytami kości i w sposób wybiórczy hamuje aktywność osteoklastów, komórek aktywnie uczestniczących w procesie resorpcji i modelowania kości.
Alendronian normalizuje nadmierną dynamikę procesu przebudowy kości, która jest szczególnie nasilona u kobiet w okresie menopauzy. Ze względu na to, iż procesy budowy i resorpcji kości są ze sobą sprzężone, skutkiem działania jest przyrost masy kostnej.
Zwiększenie gęstości kości (BMD) obserwowane było już po 3 miesiącach i utrzymywało się przez cały dalszy okres leczenia. Stosowanie leku zmniejsza odsetek pacjentek hospitalizowanych z powodu złamań oraz odsetek kobiet ze złamaniami w obrębie kręgosłupa, nadgarstka i biodra, które są najczęstszym miejscem złamań u kobiet z osteoporozą.
Jedna tabletka zawiera substancję czynną 10 mg kwasu alendronowego w postaci trójwodnego alendronianu sodowego 13,05 mg oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, laktozę, kroskarmelozę sodu, stearynian magnezu.
Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie.
Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Rekostin należy poinformować lekarza jeśli występują:

* czynne choroby przewodu pokarmowego: zapalenie żołądka i jelit, dysfagia, częsta zgaga, refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego lub owrzodzenia,
* inne niż niedobór estrogenów przyczyny osteoporozy (zespół Cushinga, nadczynność tarczycy i przytarczyc, zespoły złego wchłaniania, dieta niedoborowa, przedłużające się unieruchomienie, stany zapalne kości i tawów, przyczyny genetyczne).

Lek może spowodować podrażnienie błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy (zapalenie, owrzodzenia, krwawienia) powodujące konieczność w skrajnych wypadkach interwencji lekarza czy też leczenia szpitalnego. Takie objawy jak: zaburzenia połykania (dysfagia), bóle przy połykaniu i bóle zamostkowe towarzyszące jedzeniu powodują konieczność konsultacji z lekarzem prowadzącym oraz ewentualnego odstawienia preparatu. Objawy te występują zwłaszcza u tych pacjentów, którzy nie stosują się do zaleceń dotyczących stosowania leku
Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono stany chorobowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (zapalenie przełyku, zapalenie i owrzodzenie żołądka i dwunastnicy).
Istotne jest wyrównanie niedoboru wapnia i witaminy D3 zarówno przed, jak i w trakcie leczenia.
Po wprowadzeniu alendronianu sodu do lecznictwa odnotowano następujące działania niepożądane:
Obserwowane często (≥1/100, <1/10)

* Układ pokarmowy: bóle brzucha, dyspepsja, zaparcie, biegunka, oddawanie gazów, owrzodzenia przełyku, smoliste stolce, dysfagia, wzdęcia brzucha, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku.
* Mięśniowo-szkieletowe: bóle kości, mięśni lub stawów.
* Neurologiczne: bóle głowy.

Obserwowane nieczęsto (≥1/1000, <1/100)

* Ogólne: wysypka, rumień.
* Układ pokarmowy: nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku, nadżerki przełyku.

Obserwowane rzadko (≥1/10 000, <1/1000)

* Ogólne: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. Wysypka z nadwrażliwością na światło.
* Układ pokarmowy: zwężenie przełyku, owrzodzenie jamy ustnej i gardła, perforacje, owrzodzenia i krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmo-wego, choć związek przyczynowy nie może być wykluczony.
* Narządy zmysłów: zapalenie błony naczyniowej oka.

Wyniki badań laboratoryjnych
W badaniach klinicznych zaobserwowano bezobjawowe, przemijające i o niewielkim nasileniu zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy
Preparat Rekostin podaje się doustnie 10 mg raz na dobę.
Tabletkę należy przyjmować rano, po wstaniu z łóżka popijając szklanką przegotowanej wody.
Przez co najmniej 30 minut po przyjęciu leku nie należy spożywać pokarmów i innych napojów oraz przyjmować innych leków.
Po przyjęciu leku nie należy się kłaść przez co najmniej 30 minut.
Nie należy żuć, miażdżyć lub ssać tabletki, ani dopuścić do jej rozpuszczenia się w ustach.
Nie wolno przyjmować leku na noc oraz przed wstaniem z łóżka.

Istotne jest przestrzeganie zalecanego dawkowania i sposobu przyjmowania leku. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń dotyczących sposobu przyjmowania leku mogą wystąpić działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego.
Zaleca się uzupełnienie spożycia wapnia (1-1,5 g/dobę) i witaminy D3 (400-800 j.m./dobę).
Preparat Rekostin można stosować długotrwale
Ze względu na brak danych klinicznych nie należy stosować u kobiet ciężarnych. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
Kartoniki zawierające 28 tabletek.
M05BA
* nadwrażliwość na alendronian i składniki leku,
* hipokalcemia,
* stany chorobowe przełyku takie jak: zwężenie lub achalazja (niewydolność wpustu),
* niewydolność nerek jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 35 ml/min,
* niemożność utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut.
Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania preparatu Rekostin i większości niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen, naproksen, piroksykam).
Lek w dawce większej niż 10 mg/dobę stosowany równocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą opóŹnić wchłanianie alendronianu. Pacjent powinien zachować co najmniej 30 minutową przerwę między przyjęciem alendronianu a przyjmowaniem innych leków. Preparaty wapnia znacznie zmniejszają wchłanianie alendronianu. Z tego względu preparat Rekostin należy przyjmować na 1 godzinę przed lub 3 - 4 godziny po przyjęciu preparatu wapnia.
Nie stwierdzono negatywnych interakcji pomiędzy alendronianem, a preparatami stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie.
Dożylne podanie ranitydyny może zwiększać wchłanianie alendronianu.
Pokarmy i napoje (poza przegotowaną wodą) zmniejszają wchłanianie leku. Z tego względu lek należy przyjmować co najmniej 30 minut przed spożyciem pokarmu lub napoju
Wielokrotne przekroczenie maksymalnej zalecanej dawki dobowej może spowodować zaburzenia elektrolitowe w surowicy krwi (hipokalcemia, hipofosfatemia), zgagę, zapalenie i owrzodzenie błony śluzowej przełyku i żołądka. Należy podać mleko i środki zobojętniające kwas żołądkowy. Ze względu na ryzyko powstania perforacji w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego należy unikać wywoływania wymiotów. Dializowanie chorego nie jest skuteczne.
Rekostin uważany jest za lek, który nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej i zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©