Reklama
OPIS LEKU
RHINOPHENAZOL
krople do nosa, roztwór
ANTAZOLINE SULPHATE, NAPHAZOLINE NITRATE
Preparat do miejscowego stosowania w postaci kropli do nosa. Wywiera szybkie i długotrwałe działanie przeciwhistaminowe. Znosi obrzęk błon śluzowych nosa, zmniejsza ich stan zapalny i przywraca drożność przewodów nosowych.
1 ml kropli do nosa zawiera 5 mg antazoliny w postaci siarczanu i 0,25 mg nafazoliny w postaci azotanu.
Ostre stany zapalne błony śluzowej nosa. Zaostrzenia w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa.
Może wystąpić przejściowe pieczenie błony śluzowej nosa, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego. Przy długotrwałym lub zbyt częstym podawaniu preparatu mogą wystąpić układowe działania niepożądane nafazoliny (zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci) wskutek wchłonięcia leku z błon śluzowych (depresja o.u.n., bladość powłok skórnych, zaburzenia oddychania i czynności serca, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe). Stosowany długotrwale może spowodować wysuszenie i zmiany zanikowe błony śluzowej nosa oraz nawrót objawów chorobowych.
Dorośli i dzieci od 7 r.ż. zazwyczaj 1-3 krople do każdego przewodu nosowego; w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 4-6 h. Nie stosować dłużej niż przez 3-5 dni.
krople do nosa, roztwór: but. 10 ml
R01AB02
Nadwrażliwość na składniki preparatu, jaskra z wąskim kątem przesączania, niemowlęta. Nie stosować długotrwale. Nie zaleca się stosowania u dzieci do ukończenia 6 r.ż. ze względu na ryzyko układowych działań niepożądanych nafazoliny. Ostrożnie stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO.
Z inhibitorami MAO i tripierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może wystąpić wzrost ciśnienia krwi.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©