Reklama
OPIS LEKU
RULID
tabletki 100; 150 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 50 mg
ROXITHROMYCINUM
Zakażenie górnych i dolnych dróg oddechowych. Zakażenia dróg moczowych, lecz nie spowodowane rzeżączką. Infekcje bakteryjne skóry mięśni oraz tkanki łącznej.
Rulid uniemożliwia bakteriom syntezę białka. Bakterie w wyniku tego nie mogą się namnażać i giną.


Antybiotyk makrolidowy.
Drobnoustroje wrażliwe: Streptococcus pyogenes; Streptococcus pneumoniae; inne Streptococcus spp., Staphylococcus aureus (metycylinooporne szczepy są oporne), Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes; Moraxella catarrhalis; Neisseria meningitidis; Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis; Mycoplasma pneumoniae; Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Bakterie beztlenowe - Clostridium spp.; Peptostreptococcus oraz Gram(-) pałeczki z wyjątkiem Bacteroides fragilis i Fusobacterium.

Zmienną wrażliwość wykazują szczepy Haemophilus influenzae, Staphylococcus spp., Bacteroides fragilis.

Oporne są Pałeczki jelitowe i Pseudomonas spp. Synergizm: bakteriobójczy i bakteriostatyczny synergizm występuje w przypadku Haemnophilus influenzae przy stosowaniu roksytromycyny z sulfametoksazolem.
substancja czynna - roxithromycin

1 tabl. powl. zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg roksytromycyny. 1 tabl. do przygotowania zawiesiny zawiera 50 mg roksytromycyny.
Leczenie zakażeń wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na roksytromycynę, szczególnie w otorynolaryngologii, w chorobach oskrzeli i płuc, narządów rodnych (z wyjątkiem zakażeń dwoinką rzężączki) oraz w zakażeniach skóry.
Preparatu nie wolno podawać pacjentom, którzy wcześniej wykazali uczulenie na erytromycynę lub spiramycynę. Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Rulid stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z preparatem należy omówić z lekarzem.


* Lek nie jest zalecany w następujących przypadkach:
* niewydolności wątroby;
* ciąży - Rulid przechodzi przez barierę łożyskową więc nie powinien być podawany kobietom w ciąży. Bezpieczeństwo płodu nie zostało udowodnione; badania na zwierzętach nie wskazują na teratogenne lub toksyczne działanie po stosowaniu dawek nie przekraczających 200 mg/kg m.c./dobę.
* W minimalnych ilościach jest wydzielany z mlekiem w okresie karmienia.
>1/100
- Zaburzenia trawienne, mdłości i bóle brzucha.

1/1000
- Bóle i zawroty głowy.
- Biegunka i wymioty.
- Zatwardzenie i wzdęcia.
- Reakcje alergiczne skóry, zaczerwienienie, świąd wysypka.
- Zmiany w pracy wątroby.

<1/1000
- Uczucie słabości i ogólnego rozbicia.
- Szum w uszach.


Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki; reakcje alergiczne; zawroty głowy; niezwykle rzadko: objawy pokrzywki, obrzęku Quinckego i reakcje typu anafilaktycznego; przejściowy wzrost poziomu aminotransfarez, objawy cholestazy; przejściowy wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych i płytek krwi.
Dawkę ustala lekarz. Tabletki należy zażywać przed jedzeniem. Zazwyczaj dawka dla dorosłych wynosi 1 tabletka co 12 godzin. Kuracja trwa 10 dni.
Już po paru dniach leczenia następuje wyraźna poprawa zdrowia. Nie oznacza to jednak, że kurację można zakończyć. Przedwczesne zakończenie przepisanej przez lekarza kuracji może spowodować nawrót choroby oraz pojawienie się flory bakteryjnej opornej na lek.


Doustnie.
Dorośli i dzieci od 15 r.ż.
0,15 g co 12 godzin.

Dzieci 5-8 mg/kg m.c.
w 2 dawkach.
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu podczas ciąży.
Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem.
tabletki 150 mg a 10 szt.

opakowanie zawiera 10 sztuk leku
J01FA
Lek nie może być zastosowany w nastepujących przypadkach: przy znanej alergii na antybiotyki makrolidowe; podczas stosowania pochodnych ergotaminy (ergotamina i dihydroergotamina).
* W celu uniknięcia możliwych interakcji z innymi lekami, lekarz powinien być poinformowany o przyjmowanych przez pacjenta lekach.
* Rulid nie powinien być stosowany łącznie z pochodnymi ergotaminy (ergotamina i dihydroergotamina).
* Rulid może powodować wzrost poziomu bromokryptyny, cyklosporyny i dizopyramidu podczas stosowania łącznego tych leków z roksytromycyną.
* Łączne podawanie roksytromycyny z teofiliną może spowodować nieznaczny wzrost poziomu teofiliny, co nie powoduje konieczności zmiany dawki teofiliny przy standartowym dawkowaniu.
* Antybiotyki makrolidowe mogą powodować wzrost poziomu terfenadyny co w konsekwencji może wywołać komorowe zaburzenie rytmu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©