Reklama
OPIS LEKU
SABRIL
tabletki 500 mg.
Sabril podaje się w celu zapobiegania napadom i powstrzymywania napadów padaczki. Preparat stosuje się, gdy inne leki przeciwpadaczkowe zawodzą.
Podczas pracy mózgu powstają słabe elektryczne prądy w komórkach nerwowych. Proces ten jest w warunkach normalnych zjawiskiem kontrolowanym. Jeśli jednak mechanizmy kontrolne zawodzą wyładowania elektryczne w grupach pewnych komórek nerwowych mogą następować jednocześnie. Pojawia się wtedy napad padaczkowy. Pomiędzy komórkami nerwowymi znajdują się małe przestrzenie. Impulsy między komórkami nerwowymi są przewodzone lub hamowane przez substancje przekaęnikowe. Jedną z substancji hamujących przkaęnictwo impulsów jest GABA (gamma-amino butyric acid). Sabril wywołuje wzrost stężenia GABA w mózgu w wyniku zahamowania enzymu, który powoduje jego rozpad.
substancja czynna - vigabatrin.
Sabrilu nie wolno podawać osobom uczulonym na preparat. Pacjenci cierpiący na zaburzoną funkcję nerek oraz choroby psychiczne powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji.
Zakończenie leczenia preparatem należy przeprowadzić stopniowo zmniejszając dawkę, nagłe bowiem przerwanie kuracji może sprowokować napad epileptyczny.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Sabril stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków jednocześnie z preparatem należy omówić z lekarzem.
Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego w trakcie stosowania preparatu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych.
>1/100- Mdłości, wymioty, biegunka, bóle brzucha. Uczucie zmęczenia, senność i zawroty głowy, zwłaszcza na początku kuracji. Jeśli objawy te utrzymują się ponad 7 dni od rozpoczęcia kuracji należy skontaktować się z lekarzem. Wzrost wagi ciała. Zaburzenia psychiczne, jak niepokój, zagubienie, pogorszenie pamięci, nerwowość oraz depresja. W razie poważnych zaburzeń psychicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Zaburzenia wzroku oraz podwójne widzenie.
1/1000- >1/1000- Zaburzenia w koordynacji ruchów. Zaburzenia w czynności wątroby. Psychozy.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 2 tabletki 2 razy dziennie.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje szkodliwie na płód. O podawaniu leku w okresie ciąży musi zadecydować lekarz.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.
tabletki 500 mg a 100 szt.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©