Reklama
OPIS LEKU
SERUM ALBUMINE HUMAINE
iniekcje 20%.
Albuminę podaje się pacjentom, którzy utracili dużo krwi w wyniku krwotoków lub po rozległych oparzeniach. Albuminę podaje wyłącznie personel służby zdrowia, który udziela bliższych informacji o jej działaniu.
Albumina jest substancją białkową we krwi. Wiąże ona ważne życiowo substancje i transportuje je do wszystkich tkanek ciała. Zadaniem albuminy jest również utrzymywanie objętości krwi na stałym poziomie.
substancja czynna - albumin.
iniekcje 20% a 50 ml, a 100 ml.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©