Reklama
OPIS LEKU
SIMVACHOL
tabletki powlekane 10, 20,40 mg
Simwastatyna hamuje powstawanie cholesterolu w wątrobie i zmniejsza jego stężenie w surowicy krwi. W niewielkim stopniu zmniejsza stężenie triglicerydów. Dzięki tym właściwościom opóźnia rozwój obecnych zmian miażdżycowych jak również zapobiega powstawaniu nowych. Simwastatyna zmniejszając stężenie cholesterolu u pacjentów z chorobą wieńcową współistniejącą z hipercholesterolemią zmniejsza ryzyko śmierci z przyczyn wieńcowych, występowanie zawałów serca jak również ogranicza konieczność przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych poprawiających ukrwienie serca. Po leczeniu simwastatyną zmniejszenie stężenia cholesterolu uzyskuje się po 4 do 6 tygodniach stosowania i utrzymuje się w czasie dalszego podawania leku. Simwastatyna z przewodu pokarmowego wchłania się dobrze, jest wydalana w postaci metabolitów głównie z kałem.
1 tabletka zawiera 10 mg, 20 mg, 40 mg simwastatyny
Choroba wieńcowa - Simvachol jednocześnie z odpowiednią dietą jest wskazany u pacjentów z chorobą wieńcową współistniejącą z hipercholesterolemią w celu:

* zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn wieńcowych;
* zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca.

Hipercholesterolemia - Simvachol jednocześnie z odpowiednią dietą jest wskazany u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, jeżeli dieta i inne metody leczenia nie dały zadowalających rezultatów
Simwastatyna jest lekiem dobrze tolerowanym, większość objawów niepożądanych jest zwykle łagodna i przemijająca. Jeżeli jednak wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy zgłosić je lekarzowi prowadzącemu, ponieważ niekiedy może być konieczne odstawienie leku.

* Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi są: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia)
* Rzadziej występujące objawy niepożądane to osłabienie i bóle głowy
* Bardzo rzadko mogą wystąpić bóle mięśni (ich tkliwość i osłabienie)
* Zaburzenia czynności wątroby
* Nadwrażliwość, której objawy mogą być różne (bóle stawowe, gorączka, uczucie duszności)
* Lek może spowodować zwiększenie aktywności aminotransferaz i kinazy kreatynowej. Leku nie należy stosować po terminie ważności, który jest podany na opakowaniu.
* lek stosuje się u osób dorosłych jednocześnie z odpowiednią dietą;
* lek podaje się w dawce jednorazowej wieczorem;
* Maksymalna dawka leku wynosi 40mg na dobę
* zmiany w dawkowaniu można dokonywać w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie.
* Właściwe dawkowanie zawsze ustala lekarz.

Choroba wieńcowa - współistniejąca z hipercholesterolemią: Zalecana dawka początkowa zazwyczaj wynosi 20 mg na dobę, jeżeli okaże się zbyt mała można ją zwiększyć do 40 mg na dobę. U pacjentów, u których konieczne jest umiarkowane zmniejszenie stężenia cholesterolu, leczenie można rozpocząć od dawki 10 mg na dobę.
Hipercholesterolemia: Zalecana dawka początkowa wynosi zazwyczaj 20 mg na dobę, jeżeli okaże się zbyt mała można ją zwiększyć do 40 mg na dobę. U pacjentów, u których konieczne jest umiarkowane zmniejszanie stężenia cholesterolu, leczenie można rozpocząć od dawki 10 mg na dobę. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.) dawki większe niż 10 mg na dobę należy stosować ostrożnie. Jeżeli stężenie LDL cholesterolu zmniejszy się poniżej1,94 mmoI/I, a stężenie cholesterolu całkowitego poniżej 3,6 mmoI/I, należy rozważyć zmniejszenie dawki simwastatyny.
28 sztuk
C10AA
* nadwrażliwość na simwastatynę lub inne składniki preparatu;
* czynna choroba wątroby lub utrzymująca się zwiększona aktywność aminotransferaz o niewyjaśnionej przyczynie;
* ciąża i okres karmienia piersią;
* jednoczesne stosowanie z mibefradilem
Równoczesne stosowanie preparatu Simvachol z lekami immunosupresyjnymi (w tym cyklosporyna), lekami zmniejszającym stężenie cholesterolu (fibraty, kwas nikotynowy), niektórymi antybiotykami (erytromycyna, klarytromycyna), środkami przeciwgrzybiczymi (itrakonazol, ketokonazol), z inhibitorami proteazy wirusa HIV, nefazodonem może powodować wystąpienie miopatii a nawet rabdomiolizy, co może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Stosowanie preparatu Simvachol jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, pochodnymi kumaryny, może powodować wydłużenie czasu protrombinowego. W takim przypadku przed rozpoczęciem kuracji należy oznaczyć czas protrombinowy i kontrolować go w początkowym okresie leczenia.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©