Reklama
OPIS LEKU
SINGULAIR 4; 5
tabletki do żucia 4, 5 mg
MONTELUKASTUM NATRICUM
* Singulair jest antagonistą receptora leukotrienowego, tzn. blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Związki te powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Zablokowanie działania leukotrienów zmniejsza dolegliwości charakterystyczne dla astmy i pomaga zapobiec jej napadom.
* Singulair jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u dzieci i u pacjentów dorosłych z astmą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia za pomocą wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraźnie krótko działających leków -adrenomimetycznych są niezadowalające.
* Singulair jest też stosowany w profilaktyce astmy, w której skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.
* Singulair jest stosowany u dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
Substancją czynną jest montelukast w ilości 4 lub 5 mg (w postaci soli sodowej 4,2 mg).
Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, tlenek żelaza czerwony (E 172), kroskarmeloza sodowa, aromat wiśniowy syntetyczny, aspartam oraz stearynian magnezu.
Nie należy stosować leku Singulair 4 jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
Należy zachować szczególną ostrożność stosując Singulair
Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszelkich dolegliwościach i alergiach występujących obecnie lub w przeszłości.
Singulair należy przyjmować codziennie, zarówno wtedy, gdy nie występują objawy astmy, jak również w okresie zaostrzeń choroby.
W razie nasilenia się objawów astmy należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Doustny preparat Singulair nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy stosować preparat krótko działającego ‑agonisty w postaci wziewnej. W przypadku gdy okaże się konieczne zastosowanie większej niż zwykle dawki krótko działającego ‑agonisty, należy jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza prowadzącego.
Należy przyjmować wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Singulair 4 nie może być stosowany zamiast innych leków przeciwko astmie, zaleconych przez lekarza prowadzącego.

Singulair w postaci tabletek do żucia zawiera aspartam, będący źródłem fenyloalaniny. Jeśli dziecko, przyjmujące preparat jest chore na fenyloketonurię, należy pamiętać o tym, że każda tabletka do żucia zawiera fenyloalaninę w ilości 674 mg.
Pacjenci przyjmujący leki przeciwko astmie powinni pamiętać o tym, że w przypadku wystąpienia jednocześnie takich objawów, jak: choroba przypominająca grypę, uczucie kłucia szpilkami lub drętwienie kończyn i (lub) wysypka, powinni skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Pacjenci, u których objawy astmy nasilają się po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego nie mogą przyjmować leków zawierających tę substancję ani innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Dzieci
Singulair, tabletki do żucia, są wskazane do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Singulair u dzieci młodszych nie były badane.
Jak każdy lek, Singulair może wywołać działanie niezamierzone lub niepożądane. Singulair 4 jest na ogół dobrze tolerowany. Podczas badań najczęstszymi działaniami niepożądanymi, które uważano za związane z przyjmowaniem leku Singulair były: ból brzucha, ból głowy, wzmożone pragnienie, biegunka, pobudzenie ruchowe, astma, łuszczenie się i świąd skóry oraz wysypka. Były one zazwyczaj łagodne i występowały z taką samą częstotliwością, jak u pacjentów przyjmujących placebo (tabletkę bez substancji czynnej).

Ponadto, odnotowano bardzo rzadko występowanie następujących działań niepożądanych: reakcje uczuleniowe obejmujące wysypkę, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, świąd oraz pokrzywkę; zmęczenie lub osłabienie, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, drażliwość, zawroty głowy, senność, omamy, zaburzenia snu, w tym koszmary senne i trudności w zasypianiu, mrowienia lub drętwienie, drgawki; złe samopoczucie, bóle stawowe lub mięśniowe, skurcze mięśni, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (enzymów wątrobowych), zapalenie wątroby; nasilona skłonność do krwawień, wybroczyny podskórne, kołatanie serca; obrzęki; nasilenie objawów astmy.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu jakichkolwiek niepokojących objawów lub w przypadku utrzymujących się bądź nasilających się objawów.
Dawkowanie u dzieci w wieku od 2 do 5 lat:
należy przyjmować 1 tabletkę do żucia raz na dobę, wieczorem. W razie przyjmowania o tej porze posiłku, Singulair należy przyjąć 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim.
W celu utrzymania kontroli astmy należy kontynuować przyjmowanie leku tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący. Singulair jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy przyjmowany jest regularnie.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Singulair
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych. W przypadku przedawkowania u dzieci najczęściej obserwowano: wzmożone pragnienie, senność, rozszerzenie źrenicy, wzmożoną pobudliwość ruchową oraz ból brzucha.

W przypadku pominięcia dawki leku Singulair
Należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania jeden raz na dobę. Należy przyjmować lek Singulair tak, jak zalecił lekarz prowadzący.
Ciąża
Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem preparatu Singulair.
Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy montelukast jest wydzielany z pokarmem kobiecym. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem preparatu Singulair 4.
28 sztuk
Przechowywać w temperaturze do 30°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności, znajdującego się na opakowaniu.
R03DC
Zwykle Singulair nie oddziałuje z innymi lekami stosowanymi u dzieci lub u pacjentów dorosłych. Ważne jednak jest, aby poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich stosowanych oraz planowanych do stosowania lekach, nawet tych kupowanych bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu fenobarbitalu, fenytoiny lub ryfampicyny.
Z dotychczasowych danych wynika, że Singulair nie wpływa niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. W bardzo rzadkich przypadkach opisywano występowanie działań niepożądanych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn (np. senność).
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©