Reklama
OPIS LEKU
STILNOX
tabletki 10 mg
ZOLPIDEM TARTRATE
Czasowo ograniczone przeciwdziałanie bezsenności. Pomocniczo w chronicznych stanach bezsenności.
Stilnox jest szybko działającym środkiem nasennym, który różni się od pozostałych środków tym, że wykazuje selektywne powinowactwo do receptora omega 1. Preparat zmniejsza częstotliwość budzenia się w środku nocy, przez co wydłuża czas snu, zwłaszcza snu głębokiego, w czasie którego śpiący wykonuje szybkie ruchy gałkami ocznymi REM (rapid eye movement).
substancja czynna - zolpidem
Czasowo ograniczone przeciwdziałanie bezsenności. Pomocniczo w chronicznych stanach bezsenności.
Stilnox może wywołać uzależnienie. Leku nie wolno podawać pacjentom z mocno zaburzoną funkcją wątroby oraz cierpiącym na napadowo występujący bezdech nocny. Leku nie wolno podawać pacjentom w ostrych zatruciach alkoholem, barbituranami oraz opiatami. Lek podaje się ostrożnie pacjentom którzy przekroczyli 65 rok życia. Pacjenci cierpiący na uszkodzenie nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Stilnoxem.
Preparat upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych, ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie ze Stilnoxem należy omówić z lekarzem.
Preparatu nie podaje się pacjentom poniżej 15 roku życia.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu.
Bezsenność może wynikać z zaburzeń zarówno psychicznych jak i somatycznych. Należy więc zbadać przyczynę długotrwałych stanów bezsenności. Stosowanie środków nasennych jest jedynie zabiegiem symptomatycznym, nie usuwającym przyczyn dolegliwości.
>1/100
- Zawroty głowy.
- Ospałość.
- Biegunka.

1/1000
- Splątanie.
- Zaburzenia pamięci.

<1/1000
- Zaburzenia artykulacyjne.
- Koszmarne sny.
- Utrudniona percepcja.
- Zaburzenia równowagi z upadkami.
- Halucynacje.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj 5-10 mg bezpośrednio przed ułożeniem się do snu.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży.
Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem.
tabletki 10 mg 20 szt.

10 sztuk
N05CF
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©