Reklama
OPIS LEKU
STIMULOTON
tabletki powlekane 50 mg
1 tabl. powl. zawiera 50 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.
Leczenie zaburzeń depresyjnych, w tym depresji z towarzyszącymi objawami lęku; zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (zespołu natręctw); lęku napadowego (z agorafobią lub bez).
* Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z padaczką, która jest leczona.
* Brak wystarczającego doświadczenia klinicznego ze stosowaniem sertraliny u chorych z ciężką niewydolnością wątroby - u tych chorych nie należy stosować leku.
* Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z cukrzycą.
* Brak wystarczających danych na temat stosowania leku u chorych leczonych elektrowstrząsami.
Ze strony autonomicznego układu nerwowego:

* zaburzenia ejakulacji (14%),
* suchość błon śluzowych jamy ustnej (15%),
* nasilone pocenie się (7%),
* rozszerzenie źrenic, priapizm (<1%).


Ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego:

* senność (14%),
* śpiączka,
* zawroty głowy (13%),
* drżenie (9%),
* bezsenność (22%),
* zmniejszenie libido (5%)
* nerwowość (6%).

Mogą także wystąpić: zaburzenia pamięci, ból głowy, zaburzenia osobowości, splątanie.
Donoszono także o objawach związanych z zespołem serotoninowym (pobudzenie, dezorientacja, biegunka, zwiększenie ciepłoty ciała, nadciśnienie, sztywność mięśni, tachykardia).

Ze strony przewodu pokarmowego:

* jadłowstręt (6%),
* biegunka (20%),
* niestrawność (8%),
* wzdęcia (3%),
* nudności (28%),
* wymioty (4%).

Mogą także wystąpić bóle brzucha. Rzadko występuje zapalenie trzustki, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby.
Ponadto mogą wystąpić: osłabienie (12%), zaczerwienienie skóry (2%) i niewyraźne widzenie (4%).

Ze strony układu krążenia:

* nadciśnienie,
* hipotonia ortostatyczna,
* kołatanie serca,
* obrzęk okołooczodołowy,
* omdlenia,
* tachykardia.

Opisywano objawy pozapiramidowe, dyskinezy, drgawki, zaburzenia miesiączkowania, hiperprolaktynemię, mlekotok, wysypkę skórną (rzadko rumień wielopostaciowy) choć nie potwierdzono związku przyczynowego.
Mogą także wystąpić bóle stawów i/lub bóle mięśni, zatrzymanie moczu, obrzęk naczynioruchowy, wybroczyny, świąd, reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, bóle w klatce piersiowej, łysienie, uderzenia gorąca, niedoczynność tarczycy.

Ze strony układu krwiotwórczego:

* zaburzenia czynności płytek,
* zaburzenia krzepnięcia,
* leukopenia,
* skaza krwotoczna,
* trombocytopenia.


Wyniki badań laboratoryjnych:

* zwiększenie stężenia cholesterolu,
* rzadko bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz.


Po przerwaniu leczenia rzadko występują objawy odstawienne (pobudzenie, lęk, ból i zawroty głowy, nudności i parestezje). Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, w pojedynczych przypadkach opisywano występowanie omamów, reakcji agresywnych, manii lub hipomanii, stanów lękowych i psychozy.
Doustnie.
Tabletki można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków.
W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.
Kobietom w wieku rozrodczym, które mają być leczone sertraliną, należy zalecać stosowanie skutecznych środków antykoncepcyjnych.
Nie zaleca się leczenia sertraliną w czasie karmienia piersią.
30 sztuk
N06AB
* Nadwrażliwość na sertralinę lub pozostałe składniki preparatu.
* stosowanie z inhibitorami MAO.
* stosowanie z tryptofanem lub fenfluraminą.
* Niestabilna padaczka.
* Dzieci
Nie należy podawać sertraliny jednocześnie z inhibitorami MAO ani w ciągu 14 dni po ich odstawieniu. Podobnie należy zachować odstęp 14 dni po zakończeniu terapii sertraliną przed rozpoczęciem podawania inhibitora MAO. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania sertraliny i leków działających hamująco na o.u.n. Zaleca się ostrożność podczas zmiany jednego leku z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) na inny lek serotoninergiczny, ze względu na nieustaloną konieczność zachowania "okresu wypłukania".

Podczas jednoczesnego stosowania z cymetydyną obserwowano zmniejszenie klirensu sertraliny. W skojarzeniu z pochodnymi kumaryny opisywano wydłużenie czasu protrombinowego (zaleca się oznaczanie czasu protrombinowego na początku i po zakończeniu leczenia sertraliną).

Jednoczesne stosowanie sertraliny z lekami serotoninergicznymi wymaga zwiększonej ostrożności.

Jednoczesne podawanie leków metabolizowanych przez cytochrom P 450 izoenzym CYP2D6 (np. dezipramina) powoduje zwiększenie ich stężenia we krwi. Należy unikać jednoczesnego podawania tryptofanu lub fenfluraminy z sertraliną.

U pacjentów z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawki insuliny i/lub doustnych leków przeciwcukrzycowych.
Nie należy nagle odstawiać leku. Podczas terapii nie należy spożywać alkoholu. Monoterapia sertraliną nie zaburza funkcji psychomotorycznych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©