Reklama
OPIS LEKU
SUFENTA; SUFENTA-FORTE
iniekcje 5 µg/ml; 50 µg/ml
Uśmierzanie bólu po operacjach na klatce piersiowej, ortopedycznych, cesarskim cięciu. Pomocniczo w znieczulaniu przedoperacyjnym łącznie z bupivacainą.
Sufenta jest bardzo silnym preparatem przeciwbólowym. Działa kilkaset razy silniej od morfiny. Zaczyna działać szybciej niż morfina i ma od niej krótszy czas działania. Skutek przeciwbólowy pojawia się w 5-10 minut po podaniu (morfiny 10-50 minut) i trwa 4-6 godzin (morfiny 10-26 godzin).
substancja czynna - sufentanil
Preparat może wywołać uzależnienie. Leku nie wolno stosować w uczuleniu na sufentanil lub morfinę, w poważnych krwawieniach lub stanach szoku, w depresji oddychania oraz w posocznicy. Lek należy podawać ostrożnie w uszkodzeniach czaszki, pacjentom będącym pod wpływem alkoholu lub środków nasennych. Należy zachować szczególną ostrożność podając lek pacjentom z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby, zaburzonym krążeniem mózgowym, zaburzonym przewodzeniem impulsu w sercu oraz cierpiącym na dychawicę oskrzelową. Pacjentom, którzy przekroczyli 65 rok życia oraz cierpiącym na niedoczynność tarczyczy lek podaje się w dawce znacznie zredukowanej.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli lek stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Alkohol, benzodiazepiny, leki neuroleptyczne, gazy narkotyczne i środki nasenne mogą wzmacniać działanie depresyjne leku na ośrodek oddychania.
Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.
>1/100
- Bóle i zawroty głowy.
- Przejściowy spadek ciśnienia tętniczego.
- Zwolniona akcja serca.
- Bezdech.
- Depresja oddechu.
- Drżenia mięśni.
- Gorączka.
- Mdłości i wymioty.
- Sztywność mięśni.
- Zatrzymanie moczu lub nietrzymanie moczu.
- Zwężenie źrenic.
- Świąd.

<1/1000
- Reakcje uczuleniowe, skurcz oskrzeli łącznie z szokiem anafilaktycznym.
- Zatrzymanie akcji serca.
- Skurcz krtani.
Dawkę ustala lekarz anestezjolog. Lek podaje lekarz. Preparat stosuje się wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.
O zastosowaniu leku w trakcie ciąży musi zadecydować lekarz. Na okres podawania leku należy przerwać karmienie dziecka piersią.
iniekcje 5 µg/ml; iniekcje 50 µg/ml
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©