Reklama
OPIS LEKU
SUMAMED ; -FORTE
tabletki 125 mg, 500 mg. zawiesina 40 mg/mli, syrop lub syrop forte
Sumamed stosuje się w infekcjach górnych dróg oddechowych oraz nieskomplikowanych zapaleniach płuc u dorosłych, a także w infekcjach organów rodnych jak chlamydia oraz rzeżączka. Preparat znajduje zastosowanie szczególnie u pacjentów wykazujących uczulenie na penicylinę.
Sumamed zakłóca bakteriom syntezę protein, przez co uniemożliwia ich namnażanie.


Lek przeciwbakteryjny, należy do azalidów, podklasy antybiotyków makrolidowych II generacji. Wiąże się z podjednostką 50S rybosomu i hamuje syntezę białek u wrażliwych drobnoustrojów; ma szeroki zakres aktywności przeciwbakteryjnej, działa na większość szczepów drobnoustrojów: tlenowych Gram(+) (Staph. aureus, Strep. agalactiae, Strep.pyogens, Strep. pneumoniae oraz paciorkowce z grup C, F, i G), tlenowych Gram(-) (Haemophilus ducreyi, H. inluenzae, H. parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis i B. parapertussis, Legionella pneumophila, Campylobacter jejuni), beztlenowych (Bacteroides bivius, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp.) i innych drobnoustrojów (Chlamydia pneumoniae i Ch. trachomatis, Mycoplasma pneumoniae i M. hominis, Ureaplasma urealyticum, Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum). Lek dobrze wchłania się po podaniu doustnym i ulega szerokiej dystrybucji w organizmie, wydalany głównie z żółcią i w niewielkim stopniu z moczem.
substancja czynna - azitromycin

1 kaps. zawiera 250 mg azytromycyny w postaci dwuwodzianu. 1 tabl. powl. zawiera 125 mg, 500 mg lub 600 mg azytromycyny w postaci dwuwodzianu. 5 ml syropu zawiera 100 mg azytromycyny w postaci dwuwodzianu. 5 ml syropu forte zawiera 200 mg azytromycyny w postaci dwuwodzianu.
* Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok i zapalenie ucha środkowego.
* Zakażenia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, śródmiąższowe i odoskrzelowe zapalenie płuc.
* Zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), róża, liszajec, wtórne, ropne zapalenie skóry.
* Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane, niegonokokowe zapalenie cewki moczowej i zapalenie szyjki macicy.
* W monoterapii lub w skojarzeniu z rifabutyną, w zapobieganiu oportunistycznym zakażeniom kompleksem Mycobacterium avium (MAC), występującym u pacjentów w zaawansowanych stadiach zakażenia wirusem HIV.
Leku nie wolno podawać pacjentom uczulonym na azitromycynę lub na preparaty z tej samej grupy antybiotyków, jak np. erytromycyna. Pacjenci ze znacznie zaburzoną funkcją wątroby lub nerek powinni uprzedzić o tym lekarza przed zapisaniem leku. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Sumamed podaje się jednocześnie z innymi lekami. Leki stosowane w nadkwasocie żołądka zmniejszają działanie Sumamedu. Zamiar stosowania innych leków podczas kuracji należy omówić z lekarzem. Leku nie podaje się dzieciom poniżej 2 roku życia.


Ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i z ciężkimi czynnościami nerek. Podczas leczenia należy zwrócić uwagę na rozwój zakażeń mikroorganizmami opornymi, zwłaszcza grzybami. Szczepy Gram(+) oporne na erytromycynę i większość szczepów Staphylococcus spp. opornych na metycylinę, wykazują oporność krzyżową na azytromycynę. Wrażliwość na azytromycynę E. coli, Salmonella enteitidis i S. typhi, szczepów Enterobacter, Aeromonas hydrophila, szczepów Klebsiella jest różna i przed zastosowaniem leku należy przeprowadzić testy wrażliwości. Szczepy Proteus, Seratia, Morganella i Pseudomonas aeruginosa są zazwyczaj oporne.
>1/100
- Mdłości, wymioty.
- Biegunka, bóle brzucha.

>1/1000
- Bóle i zawroty głowy.
- Uczucie zmęczenia.
- Brak apetytu.
- Wzdęcia.
- Wysypka i świąd skóry.
- Stan zapalny pochwy.

<1/1000
- Suchość błony śluzowej jamy ustnej dlatego niezwykle ważna jest dokładna higiena jamy ustnej po każdym posiłku.
- Reakcje alergiczne, obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i przełyku, obrzęk twarzy.
- Zaburzenia w funkcji wątroby.


Brak apetytu, nudności, biegunka, ból w obrębie jamy brzusznej, wymioty i wzdęcia, reakcje alergiczne (wysypka lub nadwrażliwość na światło), obrzęk naczynioruchowy i przemijająca żółtaczka cholestatyczna, oraz ból i zawroty głowy, parestezje, pobudzenie, nerwowość. Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych i bilirubinemia, powracające do normy w ciągu 2-3 tyg. po zakończeniu leczenia. Bardzo rzadko może dojść do rzekomobłoniastego zapalenia jelit, a w pojedynczych przypadkach - do ciężkich reakcji skórnych.
Dawkę ustala lekarz. Dawka zależy od rodzaju schorzenia, wieku oraz wagi pacjenta. Sumamed należy zażywać na jedną godzinę przed posiłkiem lub w 2 godziny po posiłku. W infekcjach chlamydią lub rzeżączką u dorosłych lek podaje się w dawce jednorazowej - zazwyczaj 1000 mg.


Raz na dobę, co najmniej 1 h przed posiłkiem lub 2 h po posiłku.
Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyj. erythema migrans):
500 mg (1 tabl. 500 mg lub 2 kaps. 250 mg) lub 10 mg/kg mc. (syrop, u dzieci), w dawce pojedynczej, przez 3 dni, raz na dobę.

Erythema migrans:
1 g (2 tabl. 500 mg lub 4 kaps. 250 mg) lub 20 mg/kg mc. (syrop u dzieci) pierwszego dnia, następnie 500 mg lub 10 mg/kg mc. w pojedynczej dawce od 2. do 5. dnia.

Choroby przenoszone drogą płciową:
1 g (2 tabl. 500 mg lub 4 kaps. 250 mg) w dawce pojedynczej.

W zapobieganiu zakażeniom MAC u pacjentów z HIV:
pojedyncza dawka 1,2 g (2 tabl. x 600 mg) raz w tyg. (przez co najmniej 3 m-ce).
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.


W ciąży i laktacji lek można stosować w razie zdecydowanej konieczności (kat. B).
tabletki 125 mg a 10 szt., tabletki 500 mg a 2 szt., zawiesina 40 mg/ml a 15 ml.

kapsułki 250 mg - 6 szt. syrop 100 mg/5 ml - but. 20 ml tabletki powlekane 125 mg - 6 szt. tabletki powlekane 500 mg - 2, 3 szt. tabletki powlekane 600 mg - 10 szt. syrop forte 200 mg/5 ml - but. 20 ml lub 30 ml
Zawiesina przechowywana w temperaturze pokojowej zachowuje ważność w ciągu 5 dni od jej przygotowania.
J01FA
Nadwrażliwości na antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u niemowląt <6 mż.
Równoczesne podanie niektórych antybiotyków makrolidowych i alkaliodów sporyszu (nie ma danych dotyczących azytromycyny) może spowodować zatrucie sporyszem (objawiające się skurczem obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwieniem). Niektóre antybiotyki makrolidowe zaburzają metabolizm digoksyny, zmieniają metabolizm cyklosporyny, wykazują interakcje z astemizolem, triazolamem, midazolamem lub alfentanylem (w przeciwieństwie do większości makrolidów, azytromycyna nie inaktywuje cytochromu P450). Leki zobojętniające kwas solny: wpływają na szybkość wchłaniania azytromycyny, dlatego zaleca się zachowanie co najmniej 2 h przerwy pomiędzy podaniem azytromycyny i leku zobojętniającego sok żołądkowy. Jednoczesne podanie azytomycyny z teofiliną powoduje wzrost stężenia teofiliny.
Przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka (typowe objawy przedawkowania antybiotyków makrolidowych). Leczenie objawowe.
Pokarm zmniejsza wchłanianie azytromycyny, każdą dawkę należy przyjmować co najmniej 1 h przed lub 2 h po posiłku. W przypadku pominięcia dawki, lek należy przyjąć tak szybko jak to jest możliwe, a następne dawki przyjmować co 24 h.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©