Reklama
OPIS LEKU
SYNTARPEN
iniekcje 250 mg; iniekcje 500 mg; tabletki powlekane 250 mg; tabletki powlekane 500 mg; zawiesina 25
Zwalczanie infekcji bakteriami wrażliwymi na Syntarpen. Zakażenia układu moczowego, dróg oddechowych, kości, stawów, skóry i tkanek miękkich, ropne powikłania po zabiegach chirurgicznych.
Syntarpen jest syntetyczną penicylliną. Penicylina uniemożliwia bakteriom syntezę ścian komórkowych, w związku z tym bakterie giną. Syntarpen nie jest wrażliwy na pewien enzym bakterii - penicylinazę, który to enzym unieczynnia niektóre antybiotyki.
substancja czynna - cloxacillin sodium.
Preparatu nie wolno stosować w uczuleniu na penicylinę. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Syntarpen stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z preparatem należy omówić z lekarzem.
>1/100- Zaburzenia trawienne, mdłości, rozwolnienie, wysypka. W razie pojawienia się wysypki należy skontaktować się z lekarzem.
1/1000- <1/1000- Zmiany w obrazie krwi, pokrzywka. Wstrząs alergiczny. Zapalenie jelita grubego. Zmiany w pracy wątroby.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dorośli 500 mg co 4-6 godzin na 1 lub 2 godziny przed posiłkiem. Dzieci do 3 miesiąca życia 40-80 mg/kg wagi ciała na dobę; od 4 miesiąca życia do 18 roku życia 50-100 mg/kg wagi ciała w 4 dawkach podzielonych. Już po paru dniach leczenia następuje wyraęna poprawa zdrowia. Nie oznacza to jednak, że kurację można zakończyć. Przedwczesne zakończenie przepisanej przez lekarza kuracji może spowodować nawrót choroby.
Nie stwierdzono jakiegokolwiek ujemnego wpływu preparatu na płód.
Lek przenika do mleka matki.
iniekcje 250 mg a 5 fiolek z substancją suchą; iniekcje 500 mg a 5 fiolek z substancją suchą; tabletki powlekane 250 mg a 16 szt., a 50 szt.; tabletki powlekane 500 mg a 16 szt., a 50 szt.; zawiesina 25 mg/ml a 60 ml.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©