Reklama
OPIS LEKU
TARGOCID
iniekcje 200 mg; 400 mg
Poważne zakażenia wywołane przez bakterie Gram-dodatnie, zwłaszcza gronkowce oporne na metycylinę. Zapalenie wsierdzia, ropnie głębokie, zapalenie szpiku kostnego, posocznica, zapalenie otrzewnej.
Targocid działa bakteriobójczo w wyniku hamowania syntezy ścian komórkowych mikroorganizmów oraz syntezy ich RNA. Preparat działa na Gram-dodatnie tlenowce i beztlenowce. Bakterie Gram-ujemne są nieczułe na działanie teikoplaniny
substancja czynna - teicoplanine
Leku nie wolno podawać w uczuleniu na teikoplaninę. Pacjenci cierpiący na zaburzenia w funkcji nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed zastosowaniem preparatu. W czasie kuracji antybiotykiem wskazane są regularne kontrole funkcji nerek oraz słuchu. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z Targocidem należy omówić z lekarzem.
>1/100
- Gorączka.
- Wysypka.
- Ból w miejscu podania leku.
- Zmiany w obrazie krwi.
- Spadek liczby białych ciałek krwi, neutrocytów oraz płytek krwi.
- Zawroty i bóle głowy.
- Mdłości.
- Wymioty.
- Biegunka.
- Pokrzywka ze świądem.
- Zmiany w pracy wątroby.
- Skurcz oskrzeli.
- Wzrost poziomu kreatyniny we krwi.

<1/1000
- Reakcja anafilaktyczna.
- Odpadanie płatów skóry oraz błony śluzowej.
Lek stosuje się według przepisów lekarza. Preparat podaje się domięśniowo lub dożylnie.
Dawkowanie zależy od typu infekcji oraz wagi ciała pacjenta. Zazwyczaj Targocid podaje się pacjentom dorosłym w dawce 6 mg/kg wagi ciała w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin. Zastrzyki podaje wykwalifikowany personel służby zdrowia, który udziela bliższych informacji o leku. Pacjentom z zaburzoną funkcją nerek podaje się dawkę zredukowaną do połowy.
Leku nie wolno podawać w okresie ciąży. W czasie leczenia nie należy karmić dziecka piersią.
iniekcje 200 mg 1 fiolka + rozpuszczalnik; iniekcje 400 mg 1 fiolka + rozpuszczalnik.
Płyn przy-rządzony do zastrzyku należy podać natychmiast po sporządzeniu. Lek w formie proszku należy chronić przed światłem i przechowywać...
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©