Reklama
OPIS LEKU
THEOSPIREX ; RETARD
tabletki 150 mg; 300 mg
Dychawica oskrzelowa (astma), skurcz oskrzeli oraz uszkodzenie pęcherzyków płucnych - rozedma płuc.
THEOSPIREX RETARD powoduje rozkurcz mięśni oskrzeli i dzięki temu zmniejsza utrudnienia w oddychaniu. Tabletki dzięki swej strukturze powoli i równomiernie w ciągu około 12 godzin uwalniają substancję czynną, co pozwala na stosowanie leku 2 razy dziennie.


Theospirex retard wykazuje silne, zależne od dawki działanie rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli, oskrzelików i naczyń krwionośnych. Preparat pobudza ośrodek oddechowy. Teofilina hamuje uwalnianie mediatorów zapalnych dzięki czemu działa również przeciwzapalnie. Preparat wpływa dodatnio inotropowo i chronotropowo na mięsień sercowy, zwiększa diurezę i zmniejsza obrzęk.
Równomierne, niezależne od pH uwalnianie się substancji czynnej z tabletki gwarantuje stały poziom teofiliny w surowicy krwi w ciągu 12 godzin. Theospirex retard, dzięki przedłużonemu działaniu pozwala uniknąć wahań poziomu teofiliny w surowicy krwi, czego wynikiem jest dobra tolerancja leku.
Podzielność tabletki umożliwia takie dostosowanie dawki leku, które pozwala na regulację poziomu teofiliny w surowicy krwi w pożądanym zakresie terapeutycznym. Stałe uwalnianie się leku w nocy powoduje, że u pacjentów nie występują napady astmy w nocy ani poranne pogorszenie stanu zdrowia.
substancja czynna - theophyllin

substancja czynna: teofilina bezwodna 150 mg lub 300 mg
substancje pomocnicze: polimetakrylan amoniowy, poliwinylopirolidon, talk, stearynian magnezu, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, trójoctan glicerolu i glikol polietylenowy 6000.
W zapobieganiu napadom astmy i duszności towarzyszącym:

* astmie oskrzelowej,
* spastycznemu nieżycie oskrzeli,
* przewlekłej rozedmie płuc.
Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek lub choroby serca, nadciśnienie krwi, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, nadczynność tarczycy, padaczkę, ciężkie zaburzenia w czynności wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji THEOSPIREX RETARD. W razie infekcji wirusowych oraz w gorączce potrzebna jest zmiana dawki leku, należy wtedy skontaktować się z lekarzem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli THEOSPIREX RETARD stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Nikotyna, barbiturany, fenytoina i karbamazepina zmniejszają działanie teofiliny. Cimetydyna, efedryna oraz furosemid, doustne środki antykoncepcyjne oraz antybiotyki z grupy makrolidów, jak clarithromycyna, erythromycyna, nasilają działanie teofiliny. Zamiar zażywania innych leków łącznie z preparatem należy omówić z lekarzem.


Zaleca się zachowanie ostrożności przy stosowaniu tabletek Theospirex retard w przypadku niedawno przebytego zawału serca, zaburzeń rytmu serca, ciężkiego nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, padaczki, przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego, chorób wątroby, wrzodów żołądka i dwunastnicy, grypy i infekcji wirusowych. Nie należy stosować teofiliny równocześnie z innymi preparatami zawierającymi pochodne ksantyny.
>1/100
- Mdłości, wymioty, brak apetytu, drżenia.
- Zaburzenia snu.
- Nerwowość.
- Bóle głowy.
- Objawy te pojawiają się zazwyczaj na początku leczenia i zanikają w miarę jego kontynuowania.
- Czasami należy zmniejszyć dawkę, jednak o zmianie dawki musi zadecydować lekarz.

1/1000- <1/1000
- Pokrzywka, wysypka.
- Skurcze mięśni.
- Przedawkowanie leku powoduje nieregularną pracę serca oraz napady skurczów mięśni.
- W razie pojawienia się takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.


W trakcie leczenia doustnym preparatem o przedłużonym działaniu rzadko pojawiają się działania niepożądane. W przypadku nadwrażliwości na lek mogą występować zaburzenia żołądkowo ? jelitowe, nudności, wymioty, bóle głowy, drżenie, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, częstoskurcz i kołatania serca.
Po zaobserwowaniu któregokolwiek z opisanych objawów należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dorośli - 300 mg rano i wieczorem; dzieci - dawkę dostosowuje się do wagi ciała - 12-20 kg - 100 mg (pół tabletki 200 mg) rano i wieczorem; 30 kg - 150 mg (pół tabletki 300 mg); 40 - 50 kg 200 mg rano i wieczorem. Leku nie wolno kruszyć; należy połykać całe lub podzielone tabletki popijając obficie wodą.


Theospirex retard należy dawkować indywidualnie z powodu zróżnicowanej osobniczo szybkości eliminacji teofiliny.
Jeżeli nie ma innych wskazań Theospirex retard stosuje się następująco w zależności od wieku i masy ciała (w przypadku nadwagi należy brać pod uwagę należną masę ciała):

* dzieci w wieku 5 do 9 lat (18 do 30 kg masy ciała) - rano i wieczorem po 1 tabletce, (10 do 17 mg / kg masy ciała / dobę),
* dzieci w wieku 10 do 12 lat (30 do 40 kg masy ciała) - rano i wieczorem po 1 i ½ tabletki, (11 do 15 mg / kg masy ciała / dobę),
* dzieci w wieku 13 do 16 lat (40 do 55 kg masy ciała) - rano i wieczorem po 1 i ½ do 2 tabletki, (8 do 15 mg / kg masy ciała / dobę),
* młodzież powyżej 16 roku życia oraz osoby dorosłe - rano i wieczorem po 2 tabletki (8 do 12 mg / kg masy ciała / dobę).

W przypadku niezadowalającej poprawy po trzech dniach kuracji przy dobrej tolerancji leku dawkę zwiększa się stopniowo o pół tabletki u dzieci i młodzieży, do dawki dobowej 20 mg/kg masy ciała, a u osób dorosłych do dawki dobowej 15 mg/kg masy ciała. W przypadku braku możliwości monitorowania stężenia leku w krwi nie należy przekraczać dawki dobowej: 600 mg u dzieci w wieku 5 do 9 lat, 750 mg u dzieci w wieku powyżej 9 do 12 lat, 900 mg u młodzieży powyżej 12 lat oraz dorosłych.
Wystąpienie działań ubocznych wymaga natychmiastowego obniżenia dawki. Uszkodzenie wątroby, niewydolność serca i zaburzenia funkcji nerek wymagają zmniejszenia dawek oraz regularnego kontrolowania poziomu teofiliny w krwi.
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
THEOSPIREX RETARD przenika do mleka matki. Zamiar zażywania leku w okresie karmienia dziecka piersią należy omówić z lekarzem.


Podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, preparaty zawierające teofilinę winny być stosowane pod szczególną kontrolą lekarską. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
tabletki 300 mg a 50 szt.

Kartoniki po 50 tabletek.
R03DA
Theospirex retard nie powinien być stosowany przy stwierdzonej nadwrażliwości na teofilinę lub na składniki pomocnicze leku oraz na inne pochodne ksantyny.
Równoczesne stosowanie tabletek Theospirex retard z efedryną lub innymi preparatami ksantynowymi może prowadzić do nasilenia objawów ubocznych. Antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna), allopurinol, tiabendazol, cimetydyna, blokery kanału wapniowego - werapamil i diltiazem, izoprenalina oraz doustne leki antykoncepcyjne mogą prowadzić do podwyższenia poziomu teofiliny we krwi.
Palenie tytoniu, uzależnienie alkoholowe, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina powodują obniżenie poziomu teofiliny we krwi.
Podawanie teofiliny równocześnie z sympatykomimetykami, furosemidem, glikozydami naparstnicy i rezerpiną wzmaga działanie tych leków. Konieczne jest ograniczenie stosowania b2-sympatykomimetyków, szczególnie w postaci aerozoli. Teofilina osłabia działanie leków blokujących receptory b - adrenergiczne. U pacjentów stosujących teofilinę szczególnej ostrożności wymaga podanie halotanu, soli litu i lomustyny. Pochodne ksantyny mogą nasilać hipokaliemię - zaleca się okresową kontrolę poziomu potasu w surowicy krwi u pacjentów stosujących równocześnie inne leki obniżające poziom potasu.
Objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, podrażnienie żołądka i jelit, skurcze, drgawki, przyspieszenie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi. Postępowanie: należy spowodować wymioty i wezwać pomoc lekarską dla zabezpieczenia prawidłowej czynności układu krążenia i zbilansowania gospodarki wodno - elektrolitowej.
Nie są znane przypadki niekorzystnego wpływu teofiliny na sprawność psychofizyczną osób stosujących ten lek.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©