Reklama
OPIS LEKU
THIOPENTAL
iniekcje 500 mg; 1000 mg
Narkoza przed nieskomplikowanymi zabiegami chirurgicznymi.
Thiopental jest preparatem stosowanym dożylnie w celu narkozy. Pacjent zasypia po 30-40 sekundach od wstrzyknięcia preparatu. Przebudzenie następuje po 30 minutach. Tiopental nie działa miejscowo znieczulająco.
substancja czynna - thiopental sodium
Preparatu nie wolno podawać pacjentom uczulonym na barbituraty, pacjentom cierpiącym na astmę lub porfirię. Preparatu nie należy podawać pacjentom z niewydolnością oddychania, zbyt niskim ciśnieniem krwi, niewydolnością serca, pacjentom cierpiącym na miastenię gravis, niewydolność nerek lub wątroby, zbyt wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi, zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Preparatu nie wolno stosować w posocznicy.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.
>1/100
- Arytmie, obniżenie ciśnienia krwi.
- Senność.
- Niewydolność oddechu.
- Skurcz oskrzeli.
- Skurcz krtani.
- Kaszel i chrapanie.

<1/1000
- Zapaść.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj podaje się nie więcej niż 1000 mg preparatu. Maksymalna dawka wynosi 2000 mg. Pacjenci przyzwyczajeni do barbituratów mogą potrzebować większych dawek, podobnie jak i pacjenci z uzależnieniem od alkoholu. Preparat podaje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Przenika do mleka matki, lecz oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne.
iniekcje 500 mg a 10 ampułek z substancją suchą; iniekcje 1000 mg a 1 ampułek z substancją suchą.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©