Reklama
OPIS LEKU
TRITTICO CR
tabletki retard 75mg; 150 mg
TRAZODONE HYDROCHLORIDUM
Lek o działaniu przeciwdepresyjnym z grupy antagonistów receptorów serotoninowych 5-HT2 i inhibitorów SSRI.
1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg lub 150 mg chlorowodorku trazodonu.
Stany depresyjne o różnej etiologii, w tym depresja przebiegająca z niepokojem.
* Nie zaleca się stosowania trazodonu u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i w okresie wczesnej rekonwalescencji po zawale.
* Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z chorobami serca, w szczególności z: zaburzeniami przewodnictwa, blokiem przedsionkowo-komorowym każdego stopnia i po przebytym zawale mięśnia sercowego.
* Ostrożność również należy zachować stosując lek u pacjentów z chorobami wątroby i nerek.
* Wystąpienie bolesnego, długotrwałego i nieprawidłowego wzwodu prącia (priapizm) jest wskazaniem do natychmiastowego odstawienia leku.
* W związku z działaniem a-adrenolitycznym, trazodon może zmniejszać obwodowy opór naczyniowy, a u osób szczególnie wrażliwych może spowodować wystąpienie hipotonii i ortostatycznych spadków ciśnienia tętniczego. Dlatego też, u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, należy w czasie stosowania trazodonu odpowiednio zmniejszyć dawki leków hipotensyjnych.
* W przypadku pojawienia się, w trakcie leczenia trazodonem, gorączki, bólu gardła lub innych objawów infekcji, należy skontrolować ilość leukocytów we krwi obwodowej ze względu na możliwość wystąpienia leukopenii.
* Stosowanie u dzieci: brak odpowiednich badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania trazodonu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów poniżej 18 lat.
Najczęściej obserwowano:
senność i zmęczenie, bóle i zawroty głowy, osłabienie, nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej.

Sporadycznie zgłaszane dolegliwości to:
bezsenność, brak apetytu, wymioty, zaparcia lub biegunka, leukopenia o niewielkim nasileniu, hipotonia (spowodowana niewielkim działaniem a-adrenolitycznym), zmniejszenie koncentracji, splątanie, wysypka skórna oraz zespół serotoninergiczny zwłaszcza podczas stosowania trazodonu w skojarzeniu z innymi lekami psychotropowymi.

W rzadkich przypadkach opisywano:
zaburzenia rytmu serca (tachykardia, bradykardia) i zaburzenia przewodnictwa (np. bloki A-V), zmiany morfologii krwi (leukocytopenia, trombocytopenia i niedokrwistość) oraz zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka, uszkodzenie komórek wątrobowych). Podobnie jak inne leki o działaniu a-adrenolitycznym, trazodon może w rzadkich przypadkach spowodować wystąpienie priapizmu. W razie wystąpienia takich działań niepożądanych należy natychmiast przerwać leczenie trazodonem.

Donoszono o pojedynczych przypadkach wystąpienia:
delirium, manii, psychozy paranoidalnej z omamami, drgawek kloniczno-tonicznych, jednak ich związek przyczynowy z podawaniem trazodonu nie został jednoznacznie ustalony. Trazodon nie hamuje przewodnictwa dopaminergicznego w mózgu i nie nasila objawów psychotycznych u chorych na schizofrenię.

Częstość działań niepożądanych związanych z działaniem cholinolitycznym jest zbliżona do częstości działań związanych z przyjmowaniem placebo.
Tabletki preparatu są podzielne na trzy części, co ułatwia indywidualne dobranie dawki leku w zależności od nasilenia choroby, mc., wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Zwykle podaje się 150-300 mg/dobę w jednej lub dwóch dawkach podzielonych. W ciężkich przypadkach podaje się 300-600 mg/dobę w dwóch dawkach podzielonych, natomiast w lżejszych wystarcza podawanie leku raz na dobę, wieczorem, w dawce 75-150 mg.

Zaleca się rozpocząć leczenie od podania wieczornej dawki. W razie potrzeby dawkę leku można stopniowo zwiększać. Lek należy przyjmować po posiłku a leczenie powinno trwać, co najmniej miesiąc. Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać mniejsze dawki, w zależności od indywidualnej skuteczności i tolerancji.

Zaleca się w tych przypadkach rozpoczynać leczenie od najmniejszych dawek leku.
opakowanie zawiera 30 sztuk tabletek retard 75 mg lub 20 sztuk tabletek retard 150 mg
N06AX
Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne składniki preparatu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©