Reklama
OPIS LEKU
TULIP
tabletki powlekane 10 mg; 20 mg
Syntetyczny, wybiórczy inhibitor reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), hamujący konwersję HMG-CoA do prekursora steroli, mewalonianu, a co za tym idzie zmniejszający stężenie cholesterolu w komórkach wątrobowych; w rezultacie zwiększa się ekspresja receptorów dla LDL i wychwyt cząstek LDL. W efekcie zmniejsza silnie stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. Ponadto zmniejszają się również stężenia cholesterolu VLDL, apolipoproteiny B i triglicerydów. W niewielkim stopniu zwiększa stężenie cholesterolu HDL. Atorwastatyna zmniejsza występowanie epizodów niedokrwiennych w okresie 16 tyg. po ostrym zespole wieńcowym, a także ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u osób z nadciśnieniem tętniczym i co najmniej 3 dodatkowymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.
1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 20 mg atorwastatyny.
Obniżenie podwyższonego poziomu cholesterolu i trójglicerydów, gdy dieta i leczenie niefarmakologiczne nie przynoszą pożądanych rezultatów u pacjentów z: podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi (pierwotna hipercholesterolemia; typ II a wg klasyfikacji Fredricksona); podwyższonym poziomem cholesterolu i trójglicerydów we krwi (mieszana hiperlipidemia; typ II b wg klasyfikacji Fredricksona); dziedzicznie uwarunkowanym zwiększonym poziomem cholesterolu (hipercholesterolemia rodzinna).
Zaleca się przeprowadzanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia, po 12 tyg. stosowania leku, po każdym zwiększeniu dawki oraz okresowo, np. co 6 m-cy. Jeżeli wartości AspAT lub AlAT 3-krotnie przekraczają górną granicę normy, należy zmniejszyć dawkę lub odstawić lek. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów nadużywających alkoholu oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. U pacjentów z objawami uogólnionych bólów mięśniowych, tkliwością mięśni lub osłabieniem mięśniowym i/lub zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy należy rozważyć wystąpienie miopatii. W przypadku znacznego i dłużej utrzymującego się zwiększenia stężenia CK należy zmniejszyć dawkę lub zaprzestać stosowania leku.
Najczęściej obserwowane to: zaparcia, wzdęcia, wiatry, niestrawność, ból brzucha, ból głowy, nudności, bóle mięśniowe, biegunka, bezsenność, osłabienie. U pacjentów przyjmujących atorwastatynę stwierdzano zwiększoną aktywność aminotransferaz. Zmiany te zazwyczaj są przemijające, nie mają znaczenia klinicznego i nie wymagają przerwania leczenia. Sporadycznie obserwowano także zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (CK) w surowicy. W rzadkich przypadkach związane było to z bólem, tkliwością lub osłabieniem mięśni. Sporadycznie obserwowano występowanie rozkładu mięśni szkieletowych (rabdomioliza) i niewydolność nerek. W trakcie klinicznych badań u pacjentów otrzymujących atorwastatynę obserwowano ponadto następujące działania niepożądane, których związek z lekiem nie jest pewny: zapalenie mięśni, zaburzenia czucia, neuropatie obwodowe, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczkę, wzmożone łaknienie, wymioty, łysienie, świąd skóry, wysypki, impotencję, podwyższone lub obniżone stężenie glukozy we krwi. W pojedynczych przypadkach obserwowano bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy i reakcje uczuleniowe.
Dawka początkowa: 10 mg/dobę. Dawki można zwiększyć aż do uzyskania odpowiedniego stężenia cholesterolu we krwi. Modyfikacja dawki może następować w odstępach 4-tyg. lub rzadziej. Max. dawka wynosi 80 mg/dobę. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek ani u chorych w podeszłym wieku.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.
30, 60 lub 90 sztuk w pudełku
C10AA
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Czynna choroba wątroby lub niewyjaśniony, przewlekle podwyższony poziom aminotransferaz przekraczający 3-krotnie górną granicę normy; kobiety w okresie rozrodczym nie stosujące skutecznych metod antykoncepcji; choroby mięśni szkieletowych.
Jednoczesne stosowanie preparatu z lekami z tej samej grupy (inhibitory reduktazy HMG-CoA), leków immunosupresyjnych (np. cyklosporyna), innych leków zmniejszających stężenie lipidów (fibraty, pochodne kwasu nikotynowego), erytromycyny lub klarytromycyny, azolowych leków przeciwgrzybiczych - zwiększa się ryzyko wystąpienia objawów miopatii: wzrostu aktywności CK i bólów mięśni. W rzadkich przypadkach może dojść do rozkładu mięśni szkieletowych (rabdomioliza) i niewydolności nerek. Jednoczesne podawanie kolestipolu i atorwastatyny nasila efekt hipolipemiczny. W przypadku jednoczesnego podawania atorwastatyny i digoksyny oraz niektórych środków antykoncepcyjnych stężenie tych preparatów w osoczu ulega zwiększeniu. Należy zdecydować o odpowiednim dostosowaniu dawek tych leków i doborze odpowiedniego środka antykoncepcyjnego. Jednoczesne podawanie leków zobojętniających kwas żołądkowy (zawierające magnez lub wodorotlenek glinu) powoduje zmniejszenie stężenia atorwastatyny w osoczu; nie ma to jednak wpływu na jej skuteczność działania. Pacjenci otrzymujący jednocześnie preparat i warfarynę - lek zmniejszający krzepliwość krwi - powinni być pod ścisłym nadzorem lekarskim (szczególnie w początkowym okresie leczenia).
W trakcie leczenia preparatem należy stosować odpowiednią dietę niskocholesterolową. Preparat można przyjmować o dowolnej porze, niezależnie od posiłków.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©