Reklama
OPIS LEKU
VELONARCON
iniekcje 10 mg/ml; 50 mg/ml
Znieczulanie w zabiegach chirurgicznych lub badaniu diagnostycznym.
Velonarcon powoduje znieczulenie ogólne dzięki przerwaniu przewodzenia pewnych impulsów w mózgu. Preparat pobudza lekko ośrodek oddychania w mózgu, lekko stymuluje pracę serca. Te właściwości pozwalają stosować preparat u pacjentów z astmą. Efekt znieczulenia następuje po 1 minucie od chwili wstrzyknięcia, a utrzymuje się 5-15 minut po dożylnym podaniu leku.
substancja czynna - ketamine hydrochloride
Velonarconu nie należy podawać pacjentom, u których podwyższenie ciśnienia krwi może być ryzykowne.
Nie wolno leku podawać również pacjentom skłonnym do skurczów mięśni z jednoczesną utratą świadomości. Pacjenci cierpiący na podwyższone ciśnienie krwi, niewydolność serca, podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, jaskrę, problem alkoholowy lub zaburzenia psychiczne powinni powiadomić o tym lekarza przed zastosowaniem narkozy. Alkohol wzmaga działanie preparatu.
>1/100
- Przejściowe podwyższenie ciśnienia i przyspieszona akcja serca.
- W trakcie działania leku pacjent śni intensywnie i po przebudzeniu nie potrafi rozróżnić rzeczywistości od snów - splątanie.

1/1000
- Skurcze mięśni.
- Ból w miejscu wstrzyknięcia preparatu.
- Wysypka.
- Bardzo intensywna praca płuc.
- Podwójne widzenie.
- Niezależne od woli szybkie ruchy gałek ocznych (nystagmus).
- Podwyższone ciśnienie śródgałkowe.

<1/1000
- Nieregularna praca serca.
- Obniżenie ciśnienia krwi.
- Zwolniona akcja serca.
Lek stosowany wyłącznie w szpitalu. Dawkę ustala lekarz. Dawka zależy od rodzaju zabiegu i wagi ciała pacjenta.
Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód. Velonarcon przenika do mleka matki.
iniekcje 10 mg/ml a 1 fiolka po 10 ml; iniekcje 50 mg/ml a 1 fiolka po 10 ml.
Substancja gotowa do wstrzyknięcia zachowuje ważność przez 12 godzin od jej sporządzenia.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©