Reklama
OPIS LEKU
VITACON
tabletki drażowane 10 mg
PHYTOMENADIONUM
Vitacon zawiera fitomenadion - witaminę rozpuszczalną w tłuszczach, znaną również jako witamina K1. Fitomenadion bierze udział w powstawaniu niektórych czynników krzepnięcia krwi.

Preparat stosuje się w:

* zaburzeniach krzepnięcia spowodowanych przez doustne leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny i indandionu), leki przeciwbakteryjne niszczące fizjologiczną florę bakteryjną jelit, antybiotyki, sulfonamidy, salicylany;
* w niedoborze protrombiny w przebiegu żółtaczki mechanicznej lub przetoki żółciowej.
1 tabletka zawiera:
substancję czynną: 10 mg fitomenadionu;
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, laktoza, magnezu stearynian;
składniki otoczki: powidon, karboksymetyloceluloza sodowa, sacharoza (rafinowana), krzemu dwutlenek koloidalny, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek, lak żółty (E 104), wosk Capol.
Nie należy stosować leku Vitacon w przypadku:

* nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Vitacon u pacjentów:

* leczonych lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ zastosowanie witaminy K1 u tych pacjentów może spowodować powrót zagrożenia zmianami zakrzepowymi;
* z chorobami wątroby przebiegającymi z zaburzeniami krzepnięcia.

Podczas stosowania preparatu należy okresowo kontrolować czas protrombinowy. Działanie leku ujawnia się zwykle po 6 - 10 godzinach, zaś do osiągnięcia pełnego efektu konieczne może być nawet 24 - 48 godzin.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Vitacon u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:
Nie zaleca się zwiększania dawek fitomenadionu u pacjentów z chorobami wątroby, u których nie osiągnięto poprawy po zastosowaniu przeciętnych dawek leku.

Stosowanie leku Vitacon u pacjentów w podeszłym wieku:
Stosowanie u osób w podeszłym wieku powinno mieścić się w dolnym zakresie dawek.
Jak każdy lek, Vitacon może powodować działania niepożądane.
Po zastosowaniu fitomenadionu w postaci tabletek doustnych nie obserwowano działań niepożądanych.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.
Vitacon należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia krzepnięcia u dorosłych spowodowane przez doustne leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny i indandionu)
Dawka początkowa wynosi zwykle 10 mg (maksymalnie 30 mg lub wyjątkowo 50 mg). Częstość i wielkość następnych dawek należy określić na podstawie oznaczeń czasu protrombinowego oraz stanu klinicznego pacjenta.
Jeśli po 12 - 48 godzinach po podaniu leku czas protrombinowy nie uległ zadowalającej poprawie, dawkę można powtórzyć.

Zaburzenia krzepnięcia u dorosłych, spowodowane przez inne czynniki
Podstawowe postępowanie powinno polegać, jeśli to możliwe, na skorygowaniu dawki leków zaburzających mechanizmy krzepnięcia (antybiotyków, salicylanów, sulfonamidów). Fitomenadion należy stosować, kiedy zaburzenia krzepnięcia są na tyle silne, że sama zmiana dawki przyjmowanego leku nie zapewnia ich odpowiednio szybkiego ustąpienia lub kiedy zmiana dawki nie jest możliwa.
Dawka wstępna wynosi 10 do 30 mg, wyjątkowo 50 mg. Wielkość dawki zależy od stanu pacjenta i reakcji na leczenie.

Uwaga:
doustne stosowanie fitomenadionu jest uzasadnione tylko wtedy, gdy może on zostać wchłonięty z przewodu pokarmowego. Jeżeli ilość żółci wydzielanej do przewodu pokarmowego jest niedostateczna, konieczne jest dodatkowe zastosowanie doustnych soli kwasów żółciowych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vitacon jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Vitacon niż zalecana
Nie są znane objawy zatrucia fitomenadionem.

W przypadku pominięcia dawki leku Vitacon
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ciąża
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Należy zachować ostrożność stosując lek u kobiet karmiących piersią.
20 tabletek 30 tabletek
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15ºC do 25ºC, chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vitacon po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Stosowanie fitomenadionu może spowodować przejściową oporność na działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny i indandionu).
Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©