Reklama
OPIS LEKU
VUMON
iniekcje 10 mg/ml.
Nowotwory gruczołów chłonnych (Hodgkin oraz non Hodgkin lymfom), nowotwory mózgu, nowotwory pęcherza moczowego. Preparat jest stosunkowo nowym środkiem w zwalczaniu nowotworów i doświadczenia z jego stosowaniem nie są wielkie, dlatego uważa się go za preparat drugorzędny.
Vumon jest cytostatykiem, tj. środkiem zapobiegającym rozrostowi komórek nowotworowych.
substancja czynna - teniposide.
Preparat należy podawać ostrożnie pacjentom leczonym radioaktywnie oraz innymi cytostatykami, a także pacjentom cierpiącym na niewydolność nerek lub wątroby. Podczas leczenia należy przeprowadzać regularne kontrole liczby białych ciałek krwi. W razie stwierdzenia, że lek przedostaje się poza żyłę należy natychmiast przerwać wlew oraz nałożyć na narażone miejsce opatrunek chłodzący, który powinnien chłodzić miejsce 6-12 godzin. W razie pojawienia się martwicy należy leczyć miejsce tak jak oparzenie i skontaktować się z chirurgiem.
Preparat ma silnie żrące działanie. Należy unikać bezpośredniego zetknięcia preparatu ze skórą.
Gdyby to nastąpiło należy narażone miejsce obficie spłukać zimną wodą, a następnie umyć wodą z mydłem.
>1/100- Spadek liczby białych ciałek oraz płytek krwi. Zazwyczaj liczba ciałek krwi powraca do normy w 20 dni po zakończeniu leczenia. Mdłości i wymioty. Przejściowa utrata włosów.
1/1000- Zaczerwienienie skóry i wysypka. Przejściowe obniżenie ciśnienia krwi w wyniku zbyt szybkiego wlewu leku. Biegunka i brak apetytu.
<1/1000- Bóle brzucha oraz podrażnienie pęcherza moczowego.
Dawkę ustala lekarz specjalista dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Wysokość dawki zależy od powierzchni ciała pacjenta w m2 oraz od umiejscowienia nowotworu.
Ryzyko uszkodzenia płodu. O podjęciu ryzyka musi zadecydować lekarz. Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.
iniekcje 10 mg/ml a 10 ampułek po 5 ml.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©