Reklama
OPIS LEKU
XYLORHIN
płyn do rozpylania do nosa, 550 ?g/ml
XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM
Ksylometazolina powoduje skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejszaj?c obrzęk i przekrwienie błony ?luzowej nosa. Prowadzi to do udrożnienia nosa, ułatwia oddychanie i zmniejsza ilo?ć wydzieliny.
Działanie występuje po kilku minutach od podania.
Substancja czynna chlorowodorek ksylometazoliny 550 ?g/ml
Substancje pomocnicze: octan sodu, kwas octowy, chlorek sodu, bromek benzalkoniowy, woda oczyszczona.
Jedna dawka preparatu zawiera 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny.
Lek stosuje się w celu zmniejszenia objawów nieżytu błony ?luzowej nosa lub zatok przynosowych.
Długotrwałe lub częstsze niż zalecane stosowanie leku może wywołać polekowy obrzęk błony ?luzowej nosa.
Ostrożnie należy stosować preparat u osób z chorob? niedokrwienn? serca, nadci?nieniem, nadczynno?ci? tarczycy, cukrzyc?, jaskr?, u których przeciwwskazane jest podawanie - sympatykomimetyków.
- przemijaj?ce uczucie podrażnienia i pieczenia w nosie, uczucie sucho?ci błony ?luzowej nosa, kichanie
- rzadko bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, zaburzenia rytmu serca
Przeciętnie stosuje się:
Dzieci powyżej 6 lat i doro?li:
1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do 5 dni.

* przed podaniem leku należy oczy?cić nos.
* zdj?ć kapturek ochronny.
* pojemnik trzymać w położeniu pionowym, aplikatorem do góry.
* końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisn?ć.
* W czasie aplikacji leku należy zamkn?ć oczy i usta.
Nie przeprowadzono odpowiednio udokumentowanych badań u kobiet w ci?ży i w okresie laktacji. Preparat można stosować w okresie ci?ży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzy?ć dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. U kobiet karmi?cych stosować wył?cznie po uprzednim zasięgnięciu porady lekarza.
18 ml, pojemnik szklany zamknięty atomizerem z aplikatorem donosowym i nasadk? ochronn? w tekturowym pudełku.
Preparat należy przechowywać w temperaturze do 25°C, nie zamrażać.
Chronić od ?wiatła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić oczy przed preparatem. Nie zdejmować pompki z pojemnika.
Termin ważno?ci podano na opakowaniu jednostkowym.
Nie stosować po terminie ważno?ci
R01AA07
* uczulenie na ksylometazolinę lub pozostałe składniki preparatu
* zanikowe zapalenie błony ?luzowej nosa
* jaskra z w?skim k?tem przes?czania
* nie stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych przebiegaj?cych z odsłonięciem opony twardej
Ksylometazolina stosowana razem z trójpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptylina, imipramina) podwyższa ci?nienie tętnicze krwi. Nie stosować razem z inhibitorami MAO.
Znaczne przedawkowanie lub przypadkowe spożycie preparatu, szczególnie u dzieci, może spowodować nadmierne uspokojenie, zaburzenia widzenia, ból głowy, nerwowo?ć, zaburzenia rytmu serca, bezsenno?ć. Długotrwałe stosowanie preparatu może prowadzić do wtórnego, tzw. polekowego nieżytu nosa opornego na leczenie.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©