Reklama
OPIS LEKU
ZOMIG
2,5 mg, tabletki powlekane
Zolmitryptan – substancja czynna leku Zomig, należy do grupy leków o działaniu przeciwmigrenowym, nazywanej agonistami receptora 5HT1.
Lek Zomig stosuje się w napadach bólu migrenowego poprzedzonego aurą lub bez niej.
Substancje czynne: Jedna tabletka powlekana zawiera 2,5 mg zolmitryptanu. Tabletki powlekane są żółte, okrągłe dwuwypukłe, oznakowane literą „Z” po jednej stronie tabletki.
Substancje pomocnicze: Laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobi glikolan sodu, stearynian magnezu. Skład otoczki: makrogol 8000, opadry (żółty tlenek żelaza, hypromeloza, dwutlenek tytanu, makrogol 400).
Nie należy stosować leku Zomig, jeżeli występowało uczulenie na którykolwiek ze składników leku. Nie należy stosować leku Zomig w przypadku ciężkiego lub umiarkowanego nadciśnienia oraz w łagodnym, nie poddającym się leczeniu nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca (słaby przepływ krwi w tętnicach serca), dławicy Prinzmetala (choroba objawiająca się między innymi bólem w klatce piersiowej) oraz w ciężkiej niewydolności nerek. Nie należy stosować leku Zomig, jeżeli istnieją czynniki ryzyka wystąpienia chorób serca. Nie należy stosować leku Zomig, jeżeli występują napady przemijającego niedokrwienia mózgu lub w przypadku wystąpienia udaru naczyniowego mózgu w przeszłości. Nie należy stosować leku Zomig w migrenie porażennej, w migrenie podstawnej, w postaci ocznej migreny oraz w zapobieganiu napadom migreny. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku Zomig, należy poinformować go o wszystkich występujących do tej pory chorobach serca, takich jak: choroba niedokrwienna, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zespół Wolffa-Parkinsona-White’a oraz o stwierdzonych czynnikach ryzyka choroby serca. Należy poinformować lekarza o wszystkich przypadkach niedokrwienia mózgu lub wystąpienia udaru naczyniowego mózgu, które wydarzyły się w przeszłości. Należy również poinformować lekarza o występujących zaburzeniach czynności wątroby oraz o zażywaniu innego leku przeciwmigrenowego (patrz: Stosowanie innych leków). W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel o zażywaniu leku Zomig.

Stosowanie leku Zomig u dzieci
Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.
Stosowanie leku Zomig u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów w wieku podeszłym.

Pacjenci z niewydolnością wątroby
Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku Zomig u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby maksymalna dawka dobowa powinna wynosić 5 mg (2 tabletki).
Pacjenci z niewydolnością nerek
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.
Jak każdy lek Zomig może powodować działania niepożądane. Lek Zomig jest na ogół dobrze tolerowany. Najczęściej występujące działania niepożądane mają łagodny przebieg i ustępują samoistnie. Poniżej wymieniono obserwowane działania niepożądane.
Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Przewód pokarmowy: nudności, suchość w jamie ustnej.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: osłabienie mięśni, bóle mięśniowe.
* Ośrodkowy układ nerwowy: zawroty głowy, senność, osłabienie, uczucie gorąca, parestezje, nieprawidłowe odczuwanie bodźców dotykowych.
* Ogólne: osłabienie, uczucie ciężkości kończyn, ucisk w okolicy gardła, szyi, w obrębie kończyn i w klatce piersiowej.

Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)

* Układ krążenia: tachykardia (przyspieszenie czynności serca), kołatanie serca.
* Układ immunologiczny: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja.
* Ośrodkowy układ nerwowy: bóle głowy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów)

* Układ krążenia: zawał mięśnia sercowego, kurcz naczyń wieńcowych, choroba niedokrwienna serca, przemijający wzrost ciśnienia tętniczego, rzadko współistniejący z istotnymi klinicznie objawami.
* Układ pokarmowy: niedokrwienie lub zawał (np. niedokrwienie jelita cienkiego, zawał jelit, zawał śledziony), których objawami może być krwawa biegunka lub bóle brzucha.
* Nerki i układ moczowy: wielomocz, częstomocz, parcie na pęcherz.

Jeżeli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane po zażyciu leku Zomig, należy o tym poinformować lekarza.
U niektórych osób podczas stosowania leku Zomig mogą wystąpić również inne, niewymienione w tej ulotce działania niepożądane. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.
Lekarz powinien poinformować, jak należy stosować lek Zomig. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka wynosi 2,5 mg (jedna tabletka). Należy ją zażyć jak najszybciej po wystąpieniu bólu głowy. Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą. W ciągu godziny po zażyciu leku powinna nastąpić poprawa. Jeżeli po upływie dwóch godzin objawy migreny nie ustąpią lub jeżeli pojawią się ponownie w ciągu 24 godzin można zażyć następną tabletkę 2,5 mg. Jeżeli po zażyciu dwóch tabletek nadal odczuwane są objawy migreny, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym leczeniu.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Zomig niż zalecana
W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy przestrzegać zaleceń lekarza.
Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek Zomig może być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu leku Zomig u kobiet karmiących piersią. Po zażyciu leku zaleca się przerwanie karmienia piersią na 24 godziny. Lek Zomig może być stosowany u kobiet karmiących tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka.
W jednym blistrze znajdują się 3 tabletki, w kartoniku - jeden blister zawierający 3 tabletki lub dwa blistry zawierające po 3 tabletki (6 tabletek) oraz plastikowe etui.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu (w blistrze) do chwili jego zażycia. Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC. Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na opakowaniu.
N02C
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które stosuje się obecnie, były stosowane wcześniej, lub które mogą być stosowane w przyszłości, w tym krople do oczu, leki podawane we wstrzyknięciach, leki kupione bez recepty.

* Leki, o których przede wszystkim należy poinformować lekarza:
* inne leki z grupy agonistów receptorów 5HT1 zażywane podczas napadów migreny
* moklobemid (lek stosowany w leczeniu depresji), cymetydyna (lek stosowany w leczeniu niestrawności lub choroby wrzodowej), fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji), antybiotyki z grupy chinolonów (na przykład cyprofloksacyna), selegilina (inhibitor MAO-B), fluoksetyna, sertralina, parokstyna, cytalopram (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI), preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca.

Jeżeli pacjent zażywa leki zawierające ergotaminę lub leki działające tak, jak ergotamina (dihydroergotamina, metysergid), lek Zomig można zażyć po upływie 24 godzin od zastosowania tych leków lub 6 godzin przed ich zażyciem. W razie wątpliwości należy porozumieć się z lekarzem.
Pacjent powinien sprawdzić, jaka jest jego indywidualna reakcja po zażyciu leku Zomig. Jest mało prawdopodobne, aby zażycie leku Zomig mogło spowodować pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ może pojawić się senność lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©