Reklama
OPIS LEKU
ZYLLT
tabletki powlekane 75 mg
Zyllt należy do grupy leków hamujących agregację płytek krwi. Leki te zapobiegają zlepianiu się (agregacji) płytek krwi, tworzeniu się zakrzepów i zatykaniu tętnic (zakrzepicy). Ryzyko zakrzepicy jest większe u osób ze zmianami chorobowymi tętnic w postaci ich stwardnienia i zwężenia ich światła, czyli z miażdżycą.
Zapobiegając powstawaniu zakrzepów i zakrzepicy u pacjentów z klinicznymi objawami zaawansowanej miażdżycy, Zyllt zmniejsza ryzyko wystąpienia udarów mózgu lub zawałów serca, zgonów z powodu schorzeń naczyń krwionośnych oraz zakrzepicy tętnic kończyn dolnych.
1 tabletka powlekana zawiera 97,875 mg substancji czynnej wodorosiarczanu klopidogrelu, co odpowiada 75 mg klopidogrelu.
Substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, makrogol 6000, olej rycynowy uwodorniony.
Skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, tlenki i wodorotlenki żelaza (E 172), talk, glikol propylenowy.
Lek jest przeciwwskazany u pacjentów:

* nadwrażliwych na klopidogrel lub inne składniki leku
* z chorobami, w których istnieje ryzyko krwotoków (np. choroba wrzodowa żołądka)
* z ciężką niewydolnością wątroby

Zachować szczególną ostrożność stosując Zyllt w przypadku

* cięższych urazów lub zabiegów chirurgicznych albo stomatologicznych w krótkim czasie przed ewentualnym rozpoczęciem stosowania leku
* planowanych zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych w ciągu dwóch tygodni po ewentualnym rozpoczęciu stosowania leku
* chorób układu krwiotwórczego, w których istnieje większe ryzyko wewnętrznych krwotoków (do którejkolwiek tkanki, narządu lub stawu)
* chorób, w których wzrasta ryzyko wewnętrznych krwotoków (np. choroba wrzodowa żołądka)
* schorzeń nerek lub wątroby

W czasie leczenia lekiem Zyllt skłonność do krwotoków wzrasta. Krwawienia mogą trwać nieco dłużej niż zazwyczaj, jednak zwykle ustają samoistnie.
W przypadku mniejszych skaleczeń (np. przy goleniu) lub urazów zwykle nie trzeba podejmować żadnych środków zaradczych. Jeśli dojdzie do powstania większych ran lub urazów z obfitymi krwotokami, należy natychmiast udać się do lekarza.
W przypadku planowanego zabiegu pacjent zażywający Zyllt powinien o tym poinformować lekarza lub stomatologa.
Zyllt nie jest przeznaczony do leczenia dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.
Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach metabolicznych, nadwrażliwości na inne leki oraz o stosowaniu innych leków.
Podobnie jak wszystkie inne leki, również Zyllt może wykazywać działania niepożądane.
W czasie leczenia preparatem Zyllt mogą pojawić się wysypki skórne lub świąd, biegunka, bóle brzucha, zgaga, zaparcie, nudności, wymioty, zaburzenia smaku, splątanie, bóle głowy, zawroty głowy, uczucie mrowienia rąk i nóg, krwotoki z żołądka lub innych odcinków przewodu pokarmowego, krwotoki z nosa, sińce, krwiomocz, zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych oraz uogólniona reakcja uczuleniowa (która objawia się w postaci obrzęku twarzy, warg lub języka, krótkiego oddechu, gorączki i bólów stawowych).
Obserwowano nieliczne przypadki krwotoków w obrębie oczu i z naczyń mózgowych.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek działania niepożądanego leku, również takiego, które nie zostało wyszczególnione w niniejszej ulotce, należy poinformować o tym lekarza.
Lek należy stosować dokładnie według wskazówek lekarza. Nie wolno zmieniać dawek leku lub przerywać leczenia bez uprzedniego skontaktowania się z lekarzem.
Dorośli (również osoby w podeszłym wieku) – zalecana dawka wynosi 1 tabletkę (75 mg) raz na dobę. Lek można zażywać z pokarmami lub niezależnie od nich.
Lek należy zażywać regularnie i o tej samej porze. Należy go zażywać tak długo, jak to zalecił lekarz.

W przypadku opuszczenia dawki leku
Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek o odpowiedniej porze i przypomniał sobie o tym w czasie krótszym od 12 godzin, powinien lek zażyć natychmiast po przypomnieniu, a następną dawkę powinien zażyć o ustalonej porze. Jeśli od ustalonej godziny zażycia opuszczonej dawki minęło już więcej niż 12 godzin, powinien poczekać i zażyć lek o zwykłej porze.
W przypadku zapomnienia zażycia przypadającej dawki leku nie należy zażywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, powinien się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana
W przypadku zażycia większej dawki leku od zalecanej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Duża dawka leku może zwiększać ryzyko ciężkiego krwotoku, dlatego konieczna jest opieka medyczna.
Przed zażyciem jakiegokolwiek leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Nie zaleca się stosowania leku Zyllt w czasie ciąży i karmienia piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia, powinna natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
28 tabletek (4 blistry po 7 sztuk)
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.
B01AC
Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Zyllt pacjent powinien poinformować lekarza,

* jeśli zażywa przez dłuższe okresy kwas acetylosalicylowy; zażywanie kwasu acetylosalicylowego od czasu do czasu, nie więcej niż 1000 mg na dobę, jest zwykle dopuszczalne
* jeśli zażywa inne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę, heparynę)
* jeśli od dłuższego czasu zażywa leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Wymienione leki, przepisane przez lekarza lub zakupione przez pacjenta bez recepty, mogą wzajemnie na siebie oddziaływać i zwiększać ryzyko krwotoków.
Należy poinformować lekarza o wszystkich obecnie i ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Brak danych o wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©